Miljökrav kan stimulera innovationer

En grupp bolagsdirektörer har klagat till EU:s toppmöte om att exempelvis försiktighetsprincipen kan motverka innovationer, vilket på sikt kan sänka EU:s konkurrenskraft. Financial Times skrev om detta.

Då skrev vi ett brev till Financial Times, och pekade på att innovationer tvärtom kan stimuleras av miljökrav i exempelvis lagstiftning. Det finns goda teoretiska och erfarenhetsmässiga bevis för det.

Vår kommentar publicerades häromdagen.