Miljömålen står sig bra

Miljömålsutredningen har nu presenterat sitt förslag om förändringar i miljömålssystemet. Bakgrunden till utredningen var en ganska förvirrad debatt om miljömålen, där vissa debattörer exempelvis felaktigt påstod att målen saknade internationell koppling.

Utredaren Rolf Annerberg har dock gjort ett bra jobb och tagit fasta på en serie viktiga frågor. Efter att ha deltagit som expert i utredningen är min bild att systemet fungerar bra och har ett starkt stöd bland de flesta aktörer som är berörda. Utredningen har prövat att slå samman de nuvarande 16 miljökvalitetsmålen men har landat i att de bör behållas. På flera andra punkter föreslår utredaren förändringar som skulle förbättra systemet ytterligare om de genomfördes.

Samtidigt finns några problematiska förslag och ett stort frågetecken. Bland de dåliga förslagen hör att senarelägga det år då målen ska vara uppnådda, från 2020 som varit praxis att sikta på i miljömålsarbetet, till 2025. Utredaren har också formulerat det i sig viktiga så kallade generationsmålet med hjälp av en serie otydliga gummiskrivningar. Dessa bör regeringen skärpa i den kommande propositionen.

Frågetecknet rör ett av utredningens huvudförslag – att inrätta en parlamentarisk miljöberedning med ansvar för att bland annat lägga fram åtgärdsförslag. Detta kan vara en bra grepp men ännu återstår en lång rad frågor att utreda innan det går att ge en mer specifik kommentar till förslaget.

Läs gärna mer om detta i mitt särskilda yttande eller i den kortfattade och lättillgängliga utredningen, med dess tjocka bilagor.

En proposition om såväl miljömålssystemet som miljömålen och genomförandet av dem är nu under utveckling i regeringskansliet.

Kommentera

3 thoughts on “Miljömålen står sig bra

  1. Intressant att läsa vad ni tycker om saken. Vi fick nämligen i uppgift att studera miljömålen närmare på vår utbildning och konsensus bland studenterna var väl att det är ett bra initiativ, men att det läggs alldeles för lite resurser på arbetet med att uppnå målen. Om det ska slå igenom bättre är det viktigt att man uppfyller delmålen under resans gång. Som det ser ut nu är det ju ganska osäkert om man kommer nå merparten av målen. Är tacksam för er kommentar kring detta!

  2. Hej Katarina

    Du har helt rätt i att resurserna måste ökas. Miljömålsrådet talade i sin fördjupade utvärdering om ett behov på två till tre gånger så stora anslag och Naturskyddsföreningen delar den bedömningen.

    Allt gott

    Mikael Karlsson

  3. För att genomföra miljömål på allvar måste det till en tydligare koppling till miljöblaken. Tex vid tillståndsprövningar för miljöfarliga verksamheter och i domar från miljööverdomstolen finns ingen koppling till miljömålen. Så det lär dröja… mvh Jonas

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.