Myten om det gröna Sverige, del 4

Sverige var en tidig pionjär i naturvården. Den 24 maj 1909 – samma år som Naturskyddsföreningen bildades – avsatte riksdagen Abisko, Garphyttan, Hamra, Pieljekaise, Sarek, Stora Sjöfallet, Sånfjället, Ängsö och Gotska Sandön som de nio första nationalparkerna i Europa.

Numera ser vi att EU:s miljömyndighet EEA bedömer Sverige som allt annat än pionjär, se exempelvis tabellen nedan (från EEA. 2012. Protected areas in Europe – an overview. Report 5/2012. Copenhagen: EEA):

Terr area prot

Plats 26 av 27…

Kommentera

2 thoughts on “Myten om det gröna Sverige, del 4

  1. Den tabell Mikael Karlsson lyft ut är tyvärr en jämförelse mellan äpplen och päron. Sverige redovisar där nästan bara s.k. strikt skydd (enligt IUCN:s kategorier), dvs skyddsformer som i praktiken inte tillåter något brukande alls. Vad gäller strikt skydd ligger Sverige i Europatopp. Det andra länder redovisar är huvudsakligen helt andra skyddsformer som vanligen tillåter brukande. Hälften är s.k. landskapsskydd som i stor utsträckning tillåter brukande. I exempelvis Tyskland som anger att nästan halva landet skyddas tillåts exempelvis skogsbruk på större delen av den skyddade arealen. Även i Sverige har vi dock flera skyddsformer som tillåter brukande, exempelvis strandskydd. Vi väljer dock att inte redovisa detta. Strandskyddet innebär troligen ett starkare skydd än huvuddelen av de europeiskt skyddade områdena men landskapsskydd. I den rapport Mikael Karlsson hänvisar till http://www.eea.europa.eu/publications/protected-areas-in-europe-2012/at_download/file ,s 54-57 kan man läsa mer om IUCN-kategorierna.

    • Javisst varierar styrkan i skyddet. Något annat har jag inte sagt. Och ser vi till det svenska skyddet så är det inte minst mycket stora lågproduktiva områden i fjällvärlden som har skyddats strikt. Ser vi däremot till produktiv skogsmark nedan fjällnära gränsen, där merparten av de hotade arterna i skogsmiljöer finns, så ligger vi på ungefär ynka 2 procent, att jämföra med Sveriges löften internationellt (Nagoyaöverenskommelsen) om att skydda 17 procent. Bra att jag fick tillfälle att tydliggöra denna stora brist vad gäller skydd av produktiv skog.

      Den som vill läsa mer om detta problem, och om hur regeringens Miljömålsberedning (där jag är sakkunnig) totalt misslyckades med att föreslå tillräckliga åtgärder kan gärna läsa föreningens remissvar på beredningens betänkande.

Kommentering är stängd.