Myten om det gröna Sverige, del 7

Inom EU finns gränsvärden för förekomsten av miljögifter i produkter. Avsikten är att skydda människors hälsa. Ett av de värsta miljögifter som finns överhuvudtaget är dioxiner.

I Östersjön ligger halterna av dioxiner i lax ofta över gränsvärdena. Giftlaxarna får därför inte säljas till människor eller som djurfoder. Tre länder har dock begärt och fått undantag från gränsvärdet (se kartan nedan), när det gäller försäljning till den egna befolkningen. Export är förbjuden.

Sverige är ett av dessa länder.

I Sverige får giftlax med dioxinhalter över vetenskapligt baserade gränsvärden säljas till barn, men inte som foder till djur.

Lax

EU-länder där giftig lax får säljas till barn men inte som djurfoder