Naturskyddsföreningen ökar till över 200 000 medlemmar

Idag är vi 200 600 medlemmar i föreningen, en rejäl ökning med 9000 personer sedan årets början. Samtidigt växer aktiviteten i föreningens kretsar och inte minst i våra nationella nätverk som arbetar med hav, kemikalier, skog, klimat och jordbruk. Ökningen sker landet över, där våra medlemmar finns i lokala föreningar i snart sagt varje kommun och i samtliga län.

Utvecklingen speglar ett starkt intresse för att skapa ett hållbart samhälle, och allt ifrån miljögifter och klimat till rovdjur och strandskydd väcker engagemang och lust till att verka inom föreningen.

 

Som jag skrivit i flera tidigare inlägg på bloggen ligger Sverige i flera fall inte särskilt bra till i miljöpolitiken, i en internationell jämförelse. Miljöfrågorna ligger däremot i toppen när forskarna frågar svenskarna vad som oroar dem.

Allt detta pekar på att det är hög tid för alla partier att lyfta fram sin politik tydligare och att öka tempot i miljöarbetet. Vilka partier vill gå till val på att Sverige ska vara bäst i världen på miljöpolitik?

Kanske kan partierna känna sig utmanade av att vi har fler medlemmar i Naturskyddsföreningen än det finns i Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna tillsammans, som är de fyra partier som har flest – men i samtliga fall allt färre – medlemmar?