Om mig

Jag är agronomutbildad forskare som doktorerat på riskanalyser av energi- och miljösystem. Jag började som ordförande i lokalkretsen i Karlstad och länsförbundet i Värmland och är riksordförande sedan 2002.

Jag är också ordförande i Europas största miljöorganisation, EEB, som är en sammanslutning av europeiska miljöorganisationer.