Malmö Latin – modellskola för hållbar utveckling

Tidigare i veckan deltog jag på invigningen av nya Malmö Latin. Det är en skola som Naturskyddsföreningen samarbetar nära med sedan en tid tillbaka. Målsättningen är att skapa en modellskola för arbetet med hållbar utveckling, en skola som kan både utmana och stimulera andra i landet att bättre ta sig an miljöfrågorna i undervisningen. Studier […]

Läs mer

Vi vann ännu en rond i Änokfallet

Högsta förvaltningsdomstolen har nu gett oss stöd i rättsfallet om skogen i Änok. Vi fick talerätt, utifrån internationella avtal som Sverige förbundit sig att följa. Det är principiellt oerhört viktigt eftersom den rätten tyvärr – märkligt nog – inte följer av svensk lag. Bland annat därför hade Skogsstyrelsen tidigare i processen hävdat att miljöorganisationer inte skulle […]

Läs mer

Junselevargen

Junselevargen är på tapeten igen, dels beviljade Naturvårdsverket igår märkligt nog återigen skyddsjakt, dels kom idag ett beslut från kammarrätten som ger Naturvårdsverket rätt om skyddsjakten i fjol. Det är en rätt dyster läsning för en naturvårdare, kammarrätten kommer till helt andra slutsatser än förvaltningsrätten. Det är viktigt att vi respekterar kammarrättens ställningstagande, även om slutsatserna kan […]

Läs mer

Odemokratiskt buller från jägarlobbyn

Om vi inte tillåter stöld kommer folk att stjäla. Ungefär så låter det nu från vissa debattörer i vargfrågan, när licensjakten i februari av allt att döma inte blir av. Den moderate riksdagsledamoten Bengt-Anders Johansson beklagade sig direkt över att vi gick till domstol för att få prövat om myndighetsbeslutet om licensjakten är förenligt med […]

Läs mer

Höga halter av dödliga partiklar även under hösten

Partiklar i luften dödar. Det har forskningen visat tydligt. Tyvärr är det tusentals svenskar som drabbas varje år, kanske så många som över 5000 personer går en för tidig död till mötes på grund av partiklarna. Det rör sig alltså om mångdubbelt fler än trafikolyckornas offer, men de osynliga partikelolyckorna får sällan samma mediala genombrott. […]

Läs mer

Naturskyddsföreningen ökar till över 200 000 medlemmar

Idag är vi 200 600 medlemmar i föreningen, en rejäl ökning med 9000 personer sedan årets början. Samtidigt växer aktiviteten i föreningens kretsar och inte minst i våra nationella nätverk som arbetar med hav, kemikalier, skog, klimat och jordbruk. Ökningen sker landet över, där våra medlemmar finns i lokala föreningar i snart sagt varje kommun och i […]

Läs mer

Myten om det gröna Sverige, del 7

Inom EU finns gränsvärden för förekomsten av miljögifter i produkter. Avsikten är att skydda människors hälsa. Ett av de värsta miljögifter som finns överhuvudtaget är dioxiner. I Östersjön ligger halterna av dioxiner i lax ofta över gränsvärdena. Giftlaxarna får därför inte säljas till människor eller som djurfoder. Tre länder har dock begärt och fått undantag […]

Läs mer

Stå upp för yttrandefrihet – och miljö!

Det är på alla sätt oacceptabelt att Greenpeace fredliga protest mot oljeborrning i Arktis har resulterat i att Ryssland anhållit 30 aktivister. Man kan tycka vad man vill om oljeborrning – och vad jag tycker behöver jag nog inte skriva – men man kan inte vägra människor yttrandefrihet på internationellt vatten. Jag har liksom miljoner […]

Läs mer