Rena vilda västern i gruvbranschen

Den vilda västernsituation som nu råder i gruvbranschen, från Skåne till Norrbotten, gynnar de företag som vill göra sig en snabb hacka. Om vi ska kunna skydda grundvatten, jordbruksmark och obrutna fjällområden, behövs betydligt tuffare regler. Det skriver jag om på Brännpunkt i SvD tillsammans med jordbrukaren Carl Piper.

Idag följer vi upp på ett seminarium i riksdagen och den kommande tiden ska riksdagen behandla ett knippe förslag i frågan. Det innebär ett gyllene tillfälle att skapa en modernisering av minerallagen och att stoppa miljöfarlig brytning av uran och alunskiffer i exempelvis Västra Götaland och Jämtland.

Vi kommer att noga följa och berätta om hur riksdagsledamöterna röstar i frågan.