Sökes: Miljöengagerad EU-kommissionär från Sverige

Idag presenterade vi och EEB, tillsammans med de andra stora miljöorganisationerna i EU, en utvärdering av EU-kommissionens miljöarbete de senaste fem åren. Betyget blir drygt 4 av 10, som inte kan anses godkänt.

Vissa kommissionärer har drivit en ambitiös linje, inte minst miljökommissionär Stavros Dimas, som vi också haft en god dialog med genom åren. Tyvärr motarbetades Dimas länge av bland andra kommissionens ordförande Barosso och dess vice ordförande Verheugen, som såg miljöskydd som ett hot mot konkurrenskraften. På senare tid har både Barosso och Verheugen svängt om i flera frågor och idag talar de allt oftare, som miljörörelsen länge gjort, om att miljö och utveckling går hand i hand.

Den svenska kommissionären Margot Wallström har under den senaste mandatperioden haft uppgifter ganska långt bort från kärnan i miljöpolitiken, men har ofta drivit en ambitiös linje bakom kulisserna.

Dagens granskning leder över till den intressanta funderingen om vem som blir ny kommissionär från Sverige till hösten. Oavsett vilken portfölj denne får – och det kan visa sig bli flera sådana med miljörelevans inför nästa mandatperiod – så är det viktigt att Sverige skickar någon med en stark miljöprofil till Bryssel. Det skulle vara en fullt logisk följd av att Sverige nu inför ordförandeskapet vill driva den viktiga linjen om att miljö och konkurrenskraft kan vara ömsesidigt stärkande.

Alltså? Vilken svensk vill du se fara till EU-kommissionen?

Kommentera

2 thoughts on “Sökes: Miljöengagerad EU-kommissionär från Sverige

Kommentering är stängd.