Stå upp för yttrandefrihet – och miljö!

Det är på alla sätt oacceptabelt att Greenpeace fredliga protest mot oljeborrning i Arktis har resulterat i att Ryssland anhållit 30 aktivister.

Man kan tycka vad man vill om oljeborrning – och vad jag tycker behöver jag nog inte skriva – men man kan inte vägra människor yttrandefrihet på internationellt vatten.

Jag har liksom miljoner andra gett mitt stöd åt Greenpeace kamp för att frige aktivisterna. Gör det du också och skicka ett brev till ryska ambassaden!

Det är busenkelt.

Det är jätteviktigt!