Sverige orsakar bottennapp i Östersjön

Helsingforskonventionen har under många år varit jätteviktig för att lösa miljöproblem i Östersjön. Genom samverkan inom HELCOM, den operativa enheten under konventionen, har länderna runt Östersjön samarbetat bra sedan 1970-talet. Men åtgärderna har inte varit tillräckliga för att rädda Östersjön. Stora bottenytor är döda, flera fiskbestånd är svårt sargade och Östersjön är världens kanske mest förorenade hav.

För att stärka insatserna tog HELCOM fram Baltic Sea Action Plan (BSAP) år 2007. Den har varit viktig för att accelerera arbetet, men också BSAP är i behov av förbättringar. Tanken var att man idag, efter en lång förhandlingsrunda, skulle besluta om sådana skärpningar. Men när miljöministrarna i Östersländerna nu möts ligger ett allvarligt urvattnat dokument på bordet. Och Sverige har spelat en central roll för det bottennapp som nu verkar bli ett faktum.

Miljörörelsen har följt förhandlingarna på möte efter möte och tvingas konstatera att den svenska regeringen systematiskt har försvagat planen. Sverige har ifrågasatt bindande mål och åtgärder på flera punkter, trots att bindande åtaganden är viktiga komponenter för att internationella överenskommelser ska bli effektiva. Tänk er ett frivilligt Kyotoprotokoll…

Sverige är inte ensamt om att motverka en stark överenskommelse, men eftersom Sverige tidigare varit drivande för att rädda Östersjön förändras nu balansen i förhandlingarna rejält till de sämre. Tänk er att Sverige skulle sluta upp bakom Polen i klimatförhandlingarna…

Följden blir nu bland annat sänkta krav på jordbruket, med förvärrad övergödning som följd, och ett försenat arbete med marina reservat, som både naturvården och fisket så väl behöver.

Vore regeringen ärlig skulle den sluta säga på hemmaplan att havsmiljön är en prioriterad fråga.

Kommentera

One thought on “Sverige orsakar bottennapp i Östersjön

Kommentering är stängd.