Sverige tappar ledartröjan på miljöområdet, del 1

Jag kommer i en serie bloggar belysa hur Sverige står sig på miljöområdet i en internationell jämförelse. Jag menar att myten om det gröna Sverige är falsk. Först ska vi se på hur mycket staten satsar på miljöfrågor.

Miljöbudgeten är helt central för att klara en rad miljömål. Pengarna används idag till bland annat insatser för havsmiljön, inköp av värdefull natur, sanering av förorenade områden, och satsningen på en Giftfri vardag.

Inom EU mäter Eurostat utvecklingen av en rad miljöfrågor, däribland hur mycket olika länder satsar på miljöfrågor. Bilden nedan visar ”public environmental expenditure” för 2011 (i procent av BNP, 2011).

Sverige (SE) ligger i botten, på ungefär hälften av EU-snittet.

 

Public Env Exp

Kommentera

3 thoughts on “Sverige tappar ledartröjan på miljöområdet, del 1

Kommentering är stängd.