Problem med skogscertifieringen FSC

Skogscertifieringen FSC är på väg att tappa sin legitimitet i Sverige. Reglerna är för svaga och de följs inte. Det framgår av en rad fältundersökningar som Naturskyddsföreningens skogsaktiva gjort, men också av Skogsstyrelsens slutsatser om bristande efterlevnad av skogsvårdslagens regler om natuvårdshänsyn, det så kallade svartskogsbruket. Enligt Skogsstyrelsens senaste polytaxinventering bryter mer än var femte avverkning […]

Läs mer

Ska SCA skydda slagugglans skog?

Företaget SCA, som bland annat äger Edet och producerar blöjan Libero, har i sin verksamhet på skogsområdet på senare tid sågat sig genom en rad skyddsvärda skogar i Sverige. Höga naturvärden har förstörts i strid med reglerna i skogscertifieringen FSC. Naturskyddsföreningen har flera gånger anmält SCA och bolaget har varit nära att mista sitt certifikat. Vilka […]

Läs mer

SCA sänker förtroendet för skogscertifiering

Hej! Sommarmånaderna är över och vi kör igång Naturskyddsföreningens blogg igen. Idag inleder vi en anmälningsprocess mot skogsbolaget SCA, som återigen huggit värdefulla skogsmiljöer i strid med de regler som bolaget lovat sina kunder att följa. Ett av områdena som SCA skövlat, Vattensjöberget som ligger alldeles intill ett naturreservat i Ånge kommun, förde Naturskyddsföreningen fram […]

Läs mer