Var får naturen vara i fred?

Jag skrev igår om den väg som planeras genom världsarvet Serengeti, ett fullständigt unikt ekosystem i Östafrika. Idag vill jag peka på ett annat unikt område, intill ett annat världsarv – Laponia, en del av norra Europas sista vildmark. Det rör sig om ett fint urskogsartat område i Änokdeltat i Kvikkjokk, där tillstånd nu söks för […]

Läs mer

Alltför svagt skydd av skogen i Norrbotten

Häromdagen deltog jag och fyra personer från föreningens skogsnätverk på ett seminarium om skogsfrågor på Noliamässan om de gröna näringarna i Piteå. En utgångspunkt för debatten var den den så kallade Norrbottensdeklarationen, som jag skrivit om förut, och som bland annat syftar till stopp för mer skydd av skog och ökad intensitet i skogsbruket.

Läs mer

Problem med skogscertifieringen FSC

Skogscertifieringen FSC är på väg att tappa sin legitimitet i Sverige. Reglerna är för svaga och de följs inte. Det framgår av en rad fältundersökningar som Naturskyddsföreningens skogsaktiva gjort, men också av Skogsstyrelsens slutsatser om bristande efterlevnad av skogsvårdslagens regler om natuvårdshänsyn, det så kallade svartskogsbruket. Enligt Skogsstyrelsens senaste polytaxinventering bryter mer än var femte avverkning […]

Läs mer

Miljöministerns bleka försvar av en grå politik

Idag visar vi på DN debatt och i vitboken ”Naturvårdspolitiken i Sverige 2006-2010” hur regeringen på punkt efter punkt har monterat ned naturvården i Sverige. Anslagen till naturreservat har sänkts, regelverk för naturskydd har luckrats upp, jakten på vargar och andra rovdjur har tilltagit och regeringen vill öka exploateringen av de svenska skogarna.

Läs mer

Regeringens miljöskadliga pengaflöden

I veckan som gick deklarerade regeringen att anslagen till biologisk mångfald måste sänkas med 210 miljoner kronor per år ett decennium framåt för att kompensera för att statlig skogsmark utan ersättning från staten används som bytesmark i naturvården för att nå statens egna miljömål… Bytesmark är mycket bra men duger inte alls som ursäkt för sänkta […]

Läs mer

Länge leve Norrbottens skogar!

Skogarna i Norrbotten är en del av Europas sista vildmark och rymmer en rik biologisk mångfald. De bjuder på fina naturupplevelser och är viktiga för både klimatet, kulturen och människors försörjningsmöjligheter. Tyvärr hotas dessa höga och fina värden av ett allt mer intensivt skogsbruk och av de krafter som försöker bromsa ytterligare skydd av naturen.

Läs mer