Grattis vinnande klimatkämpar

Klimatförändringarna tillhör vår tids allvarligaste miljöproblem. De skador som följer om dagens utveckling fortsätter blir enorma. Dessbättre vet vi mycket om hur problemen kan motverkas, med förändrade system och vanor och med hjälp av ny teknik. Och fler idéer växer fram hela tiden!

Läs mer

Regeringens miljöskadliga pengaflöden

I veckan som gick deklarerade regeringen att anslagen till biologisk mångfald måste sänkas med 210 miljoner kronor per år ett decennium framåt för att kompensera för att statlig skogsmark utan ersättning från staten används som bytesmark i naturvården för att nå statens egna miljömål… Bytesmark är mycket bra men duger inte alls som ursäkt för sänkta […]

Läs mer