Vår miljögranskning av Europaparlamentariker

I förra veckan släppte vi vår granskning hur de svenska Europaparlamentarikerna har röstat och handlat i miljöfrågor under mandatperioden. Granskningen har fått stor uppmärksamhet i press och teve och har som vanligt föranlett någon reaktion från dem som får dåligt betyg eller tycker vi använt fel kriterier.

En kommentar dök upp på ledarplats i Dagens Nyheter. Det är utmärkt att vår rapport diskuteras. I DN:s fall rör det sig dock inte om någon egentlig granskning av vår studie, utan om att DN i vanlig ordning vill argumentera för föråldrad kärnkraft, denna gång genom att kritisera att vi efterlyser bindande mål för förnybar energi.

Det är förstås helt i sin ordning, men i sin iver att snäva in på en fråga misstar sig DN på en punkt. Man skriver att vi ger ”politiker som inte vill infoga ett nytt förnybarhetsmål till 2030 tummen ner”. Men det är fel. Betyget ”tummen ner” får man bara om man röstar dåligt i en rad centrala miljöfrågor, som Moderaterna i parlamentet gjort.

Moderaterna röstade exempelvis nej till höjda klimatmål 2020, nej till att fasa ut subventioner för fossila bränslen, nej till krav på bindande mål om förnybar energi till 2030, nej till att minska överskottet av klimatutsläppsrätter, nej till miljökrav på direktstöd i jordbrukspolitiken, och nej till förbud mot import av illegalt avverkat timmer. Det är mot denna breda bakgrund som alla Moderater får bottenbetyg.

DN-ledaren skriver även om kärnkraften, men den har vi inte alls granskat. Och kärnkraftsförespråkaren Marit Paulsen (FP) får toppbetyg, liksom flera ledamöter från C, MP, V och S. Det finns alltså starkt miljöengagemang bland parlamentariker i en rad partier, och tydligt över blockgränsen.

Naturskyddsföreningen har länge granskat politiker. Det vill våra 203 000 medlemmar. Men det är också bra att vår granskning granskas – vi har ingalunda alla lösningar. Det är därför vi ger bottenbetyg bara till dem som nästan genomgående röstat mot en skärpt miljöpolitik.

Fler intresseorganisationer borde göra granskningar som vår. Det skulle öka intresset för valet i maj och höja förtroendet för EU generellt. 

Vår nästa granskning kommer inför den 8 maj. Då ska vi avslöja vad kandidaterna i valet den 25 maj vill göra under nästa mandatperiod.

Kommentera

3 thoughts on “Vår miljögranskning av Europaparlamentariker

  1. Det vore bra att granska miljöministerns arbete i EU! Förvånande att Marit Poulsen får så högt betyg eftersom hon arbetat för registreringen av växtmaterial=fröer inom EU, vilket jag tycker motiverar \”tummen ner\”

  2. Åh, tack! 🙂 En riktigt informativ och därmed användbar granskning av våra folkvalda – äntligen!
    Det är ju precis den typ av underlag man behöver för att kunna göra informerade och kloka val framåt. Vad jag önskar att motsvarande granskning gjordes och fanns tillgänglig även för politkerna här på hemmaplan och i olika (viktiga huvud-)frågor!

Kommentering är stängd.