Vi vann ännu en rond i Änokfallet

Högsta förvaltningsdomstolen har nu gett oss stöd i rättsfallet om skogen i Änok. Vi fick talerätt, utifrån internationella avtal som Sverige förbundit sig att följa. Det är principiellt oerhört viktigt eftersom den rätten tyvärr – märkligt nog – inte följer av svensk lag. Bland annat därför hade Skogsstyrelsen tidigare i processen hävdat att miljöorganisationer inte skulle ha talerätt på skogsområdet.

I praktiken innebär beslutet att ärendet sänds tillbaka till Kammarrätten för prövning i sakfrågan. Eftersom skogen i Änok har just de kvaliteter som lagen uttryckligen ska skydda, har jag gott hopp om att vi kan vinna även i Kammarrätten, med följd av avverkningen stoppas. Den enda prövning i sakfrågan som skett, i Förvaltningsrätten i Luleå, landade också i denna slutsats, stoppade avverkningen av naturvårdsskäl.

 

Kommentera

One thought on “Vi vann ännu en rond i Änokfallet

Kommentering är stängd.