FN-arbete för säkrare kemikaliehantering

Den kommande veckan samlas representanter för världens länder och olika intresseorganisationer i Genève för att diskutera hur vi ska göra kemikaliehanteringen säkrare. Naturskyddsföreningen kommer också att vara på plats. Möte i Geneve Mötet i Geneve blir den fjärde konferensen inom ramen för Strategic Approach to International Chemicals Management (förkortat SAICM). Ett starkt kemikaliearbete nationellt räcker […]

Läs mer

Plastbanta – den nya dieten?

Plastbanta är ett nytt begrepp i svenska språket sedan förra året. Men vad innebär det och varför plastbantar man? Det ska vi reda ut här. Plastbanta innebär att man rensar ut plastföremål ur sitt hem, eftersom plast kan innehålla skadliga kemikalier. Men all plast innehåller inte skadliga kemikaler. Vi vill vara mer nyanserade och ser […]

Läs mer

Över 3000 högfluorerade ämnen i bruk

200 forskare från 38 länder har undertecknat ett så kallat Madrid statment, alltså ett uttalande, som dokumenterar ett vetenskapligt samförstånd om problemen med högfluorerade ämnen (även känt som poly- och perfluoralkylämnen (PFASs)). Forskarna har även strukturerat upp konturer för en färdplan för att förhindra ytterligare framtida problem. Forskarna är oroliga för att de högfluorerade ämnen […]

Läs mer

Nu kommer förslag på kemikalieskatt – men det känns mer som skatteåterbäring

Farliga flamskyddsmedel och ftalater som finns varor och material till hemmet ska beskattas, för att på så sätt få de farliga ämnena att minska. Det föreslår en utredning som släpptes igår. Om förslaget går igenom så kan detta bli ett gigantiskt kliv i rätt riktning för en giftfri miljö och för barns vardag. En kemikalieskattutredning har sedan tid tillbaka analyserat […]

Läs mer

TTIP – kemiföretagens våta dröm? Att begråta, utan beröm?

I måndags var Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl och generalsekreterare Svante Axelsson med i debatt och rundabordssamtal om frihandelsavtalet TTIP (Trans-Atlantic Trade and Investment Partnership), vilket håller på att förhandlas fram mellan EU och USA. Johanna fokuserade på diskussionen kring hur avtalet kan komma att påverka kemikaliesäkerhetsarbetet i EU. Tanken med frihandelsavtalet är att harmonisera lagstiftningen […]

Läs mer

Heja Danmark – kom igen Sverige!

Danmark har på många sätt kommit mycket längre än Sverige när det gäller medvetenheten om farliga kemikalier i vardagsprodukter och i mat. Det är synd att Sverige inte är bäst, men vi har goda förutsättningar att kunna bli det – eller åtminstone ta rygg på det Danmark gör. Danmark har en farlighetsklassad bekämpningsmedelsskatt, som Sverige borde […]

Läs mer

Undvik farliga ämnen i varor med hjälp av en app!

För ett år sedan lanserade Danska Miljøstyrelsen tillsammans med Forbrugerrådet Tænk appen ”Tjek Kemien – i dine produkter”.  Appen scannar sträckkoden på varor och ger svar på om varan innehåller något ämne på kandidatlistan, dvs om varan innehåller något särskilt farligt ämne. Hittills har danskarna använt appen 70 000 gånger. Över 1000 företag har lagt in […]

Läs mer

Hur farligt är det med farliga kemikalier?

Hur farligt är det med farliga kemikalier? Det är en fråga vi ofta får. Att utsätta sig för en farlig kemikalie vid ett tillfälle ger en mycket liten förhöjd risk för ohälsa som kopplats till den kemikalien. Men vi utsätts inte för en farlig kemikalie i taget, utan många, varje dag. Det är problemet. Studier […]

Läs mer