Ett viktigt steg mot en giftfriare vardag!

Att elektroniska produkter kan innehålla farliga kemikalier är ingen nyhet. Ni har, till exempel, säkert tidigare tagit del av reportage om elektroniskt skrot, så kallat e waste, och de hälso- och miljöfaror som detta kan orsaka. I EU är vissa särskilt farliga kemikalier i elektroniska produkter förbjudna genom det så kallade RoHS-direktivet. Förbudet gäller såväl […]

Läs mer

Dammet – en spegelbild av våra hem

Att farliga kemikalier finns i våra hem och i vårt damm är väl undersökt. Även att vi människor har farliga kemikalier i oss är väl dokumenterat. Ett nyfött barn har nästan 300 industrikemikalier i sitt blod. Kemikalier som inte borde finnas där. Vi får i oss farliga kemikalier på många sätt. Framför allt via maten. […]

Läs mer

Många goda nyheter redan före lunch

Idag har det hunnit hända många bra saker på kemikaliefronten, och då är det knappt ens lunchdags än. Swetox, Svenskt Centrum för Toxikologiska Vetenskaper, fick idag veta att de får ett anslag på 60 miljoner kronor från EU-kommissionen för att studera barns exponering för blandningar av kemikalier. Projektet, som ska pågå i fyra år, knyter […]

Läs mer