Många goda nyheter redan före lunch

Idag har det hunnit hända många bra saker på kemikaliefronten, och då är det knappt ens lunchdags än.

Swetox, Svenskt Centrum för Toxikologiska Vetenskaper, fick idag veta att de får ett anslag på 60 miljoner kronor från EU-kommissionen för att studera barns exponering för blandningar av kemikalier. Projektet, som ska pågå i fyra år, knyter samman forskare från flera olika områden: epidemiologer, toxikologer, molekylärbiologer och experter inom riskbedömning.

Formas anger att de fått i uppdrag av regeringen, att tillsammans med Kemikalieinspektionen och Vinnova, analysera svensk forskning till stöd för att uppnå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö.

Miljöminister Åsa Romson ger i uppdrag till flera myndigheter att intensifiera arbetet med att upptäcka och begränsa spridningen av högfluorerade ämnen i vårt dricksvatten. Detta som en följd av förra årets skandal där man hittade högfluorerade ämnen i dricksvatten som försörjer 3.6 miljoner konsumenter. Kemikalieinspektionen ges även i uppdrag att skapa ett nationellt åtgärdsprogram för att minska användningen av högfluorerade ämnen i produkter och varor.

 

//Ulrika, chef miljögifter