Undvik farliga ämnen i varor med hjälp av en app!

För ett år sedan lanserade Danska Miljøstyrelsen tillsammans med Forbrugerrådet Tænk appen ”Tjek Kemien – i dine produkter”.  Appen scannar sträckkoden på varor och ger svar på om varan innehåller något ämne på kandidatlistan, dvs om varan innehåller något särskilt farligt ämne. Hittills har danskarna använt appen 70 000 gånger. Över 1000 företag har lagt in sina produkter i databasen, vilket gör att användaren av appen direkt kan se om någon av dessa varor innehåller något ämne på kandidatlistan. För de varor som inte är inlagda i databasen skickas ett mail till företaget med en förfrågan om varan innehåller något ämne på kandidatlistan, vilket alla konsumenter har rätt att få veta enligt lag. Konsumenten som får svar på frågan kan välja att lägga in svaret i databasen. På så sätt hjälps alla Danmarks konsumenter åt att bygga på databasen, så att alla kan få svar direkt i butik om varan de scannar innehåller några farliga kemikalier. Bra va! Nu är det bara för Sverige att följa efter!

http://tjekkemien.dk/om/download-app

https://www.youtube.com/watch?v=oXd3VMBOnMY