Vi som bloggar

 

Cecilia Hedfors

MGblogg_cecilia

Sakkunnig med ansvar för miljögifter nationellt och på EU-nivå. Biokemist som disputerat inom bio-plaster. Jag förespråkar innehållsförteckning på alla varor, transparens och möjlighet till miljö- och hälsosmarta val.

Andreas Prevodnik

MGblogg_andreas

Sakkunnig med ansvar för miljögifter på global nivå. Jag är disputerad ekotoxikolog med molekylär inriktning, samt med tvärvetenskapliga perspektiv. Jag ser det som en självklarhet att alla i samhället ansvarar för en sund kemikaliehantering och ser utvecklandet av kemikalieförvaltningsarbete som viktigt på alla nivåer.