Nya medier öppnar för miljörörelsen i Kina

Hur fungerar det egentligen att bedriva påverkansarbete i Kina? Hur gör miljöorganisationerna för att skapa förändring i frågor som många gånger är kontroversiella?

Följde du med i journalisternas protester mot censuren i Kina som ägde rum innan jul? Eller hur frågan om luftföroreningar plötsligt blossat upp i landets smogdrabbade storstäder? Då har du säkert också hört om hur mikrobloggandet, korta meddelandet, liknande Twitter, varit en viktig kanal för att sprida annars förbjuden information i landet.

I samband med sitt senaste besök hos en av de organisationer som Naturskyddsföreningen kar kontakt med i Kina, Nature University, passade Nina Wertholz på att intervjua Feng Yongfeng, miljöaktivist från organisationen, som flitigt använt sig av sociala media för att nå ut med sitt budskap.

Du är en av Kinas första nätaktivister och mikrobloggare – vad är det du tycker är så bra med att mikroblogga?

– Mikrobloggandet är oerhört viktigt eftersom det är en länk mellan miljöorganisationer och vanliga människor. Det absolut viktigaste för en miljöorganisation är att engagera allmänheten. På grund av politiska begränsningar har det inte varit möjligt att göra det tidigare.

– En bred allmänhets engagemang är alltid motorn bakom sociala förändringar i Kina. På ytan ser det ut som att politikerna och entreprenörerna har kontroll över landets öde, men det är faktiskt vanliga människor som är avgörande för framtiden. Sedan 90-talet har internet haft ett enormt inflytande på det kinesiska samhället. Dess framväxt med bloggar och mikrobloggar har gjorde det mycket enklare för människor att delta i samhällsdebatten. Individer är små, men tillsammans är de starka.

Kan du ge ett exempel på hur organisationen som du jobbar för, Nature University, har använt mikrobloggar?

– Under 2011 startade vi på Nature University en kampanj för att stötta Nanjia, en tibetansk fåraherde vid sjön Qinghai som ville rädda den utrotningshotade gasellarten, Procapra przewalskii. Vi besökte honom och skrev en artikel om hans kamp som vi publicerade på nätet. “Nanjias fem önskningar” kallade vi den. Nanjias mest akuta önskemål var att han ville hyra sin grannes äng för att gasellen skulle kunna få tillgång till mat.

Tre dagar efter att vi publicerat artikeln hade Nanjia fått ihop tillräckligt med pengar för att kunna hyra marken. Området har också blivit ett center för volontärer som vill skydda gasellerna och sjön. Och nu har även Nanjia lärt sig hur man mikrobloggar.

Vad är framgångsreceptet bakom en lyckad kampanj, tror du?

– Med mikrobloggarna uppstod möjligheten för vem som helst att engagera sig i miljöfrågor. Men även om miljöorganisationer har insett hur viktigt det är att en bred allmänhet är delaktig i debatten, har vi inte alltid insett hur vi ska skapa förutsättningar som gör det enkelt för många att delta.

Om vi är öppna med vårt arbete på Weibo (motsvarande Twitter), underlättar det för människor att samlas och engagera sig. Öppenheten ökar möjligheter till dialog och kommunikation och gör det enklare att hitta likasinnade.

Om en miljöorganisation anstränger sig, kan den fånga upp allmänhetens intresse för en fråga redan tidigt på idéstadiet. På så sätt kan organisationer få del av flera människors erfarenheter och kunskaper och det skapas interaktion i samhället.

Vilken roll har sociala medier spelat för miljöorganisationer i Kina?

– Tidigare var organisationer tvungna att först samla in pengar för att kunna driva ett projekt. Genom mikrobloggandet sänktes kraven på ett startkapital, eller togs helt bort. Det betyder att alla typer av aktiviteter kan starta direkt; du måste inte vänta på startkapital eller fråga andra om tillåtelse.

– Under de senaste tio åren har internet lett Kina på en väg mot förändring. Internet har inte bara accelererat revolutionens hastighet i Kina, det har också lett till en helt annan sorts förändring än den traditionellt ekonomiska.

– Det tydligast exemplet är att medan pressfrihet inte varit tillåten enligt lag, har internet realiserat denna frihet i förtid. Och friheten att uttrycka sig är den grundläggande förutsättningen för all social förändring.

Vad tror du är det bästa sättet att påverka beslutsfattare I Kina och varför?

– Det Kina som reflekteras i våra lagar, regeringsrapporter och i våra ledares tal kan skilja sig väldigt mycket från verkligheten. Om man vill förstå Kina, måste man basera sin bedömning på verkliga händelser.

– Nature University lyfter enskilda människors berättelser och presenterar dem som exempel på samhällsfunktioner som inte fungerar som de ska. Vi tror att vardagliga erfarenheter är det bästa beviset på brister i den kinesiska lagstiftningen. Det är bara genom att lyssna på dessa som vi kan vi identifiera de verkliga problemen i samhället.

***

Naturskyddsföreningens samarbetar med många organisationer världen om. Du kan läsa om dem och vårt gemensamma arbete i Globala Kartan.[länk globala kartan]

Inlägget är skrivet av Nina Wertholz som är global samordnare och handläggare för miljögiftsfrågor på Naturskyddsföreningen.