Visste du att…

…det idag, den 22 maj, är den biologiska mångfaldens dag?

Jordens enorma antal djur, växter och svampar behövs. Den biologiska mångfalden gör så att vatten och luft renas. Den hjälper oss att stabilisera klimatet och hantera naturkatastrofer. Den ger oss mat, bränsle och en stor mängd livsviktiga tjänster – helt gratis. Den biologiska mångfalden har alltså en avgörande roll för mänskligheten. Ändå tillåts jordens arter utrotas. De försvinner mellan 100 och 1 000 gånger fortare än någonsin tidigare.

Vi tar frågan på högsta allvar. Gör det du också. Fira dagen med att stödja vårt arbete för att rädda den biologiska mångfalden genom att bli medlem i Naturskyddsföreningen.