Carina Grave-Müller

Det finns kunskaper och möjligheter att leva i harmoni med naturen och nyttja miljön på ett hållbart sätt. Det gäller bara att skapa incitament så att förändringarna sker så snabbt som möjligt.

Jag vill i första hand blogga om positiva nyheter och steg i rätt riktning.