Eva-Lena ”Jajje” Neiman

I naturen finns det alltid någonting som jag inte har sett, inte vet, inte hittat och inte begriper. Naturen tar inte slut. Det är en tröst för mig. Och det håller mitt naturvårds- och miljöengagemang vid liv. Naturskyddsföreningen har kämpat envist i mer än hundra år för att skydda och värna naturen och se till att vi har ren luft, vatten och annat livsnödvändigt att lämna över till nästa generation. Jag har inte varit med i riktigt hundra år, men mitt engagemang fick fart genom Fältbiologerna, Naturskyddsföreningens ungdomsorganisation, när jag var i tonåren. ”Håll stövlarna leriga” var vår paroll och det gäller fortfarande för mig! Man måste inte  åka långt till exotisk natur för att få fantastiska upplevelser. De finns runt knuten – och det finns många små saker för miljön som vi kan göra i vår vardagen!