Mikael Karlsson

Agronom som doktorerat på riskanalyser av energi- och miljösystem. Har ett långt förflutet i Naturskyddsföreningen, bl a som ordförande i lokalkretsen i Karlstad och länsförbundet i Värmland, riksordförande sedan 2002. Även ordförande i European Environmental Bureau.