Svante Axelsson

Hej !

Jag heter Svante Axelsson och är sedan 11 år generalsekreterare för Naturskyddsföreningen. I grunden är jag Agronom med inriktning på miljöekonomi vilket gör att jag är fokuserad på att lyfta fram styrmedel som kan göra miljön bättre. Jag har suttit som expert i ett par statliga utredningar och suttit som ledamot i två olika forskningråd och  är talesperson i klimat- och energifrågor samt jordbruk.

I mina bloggar vill jag i första hand visa att en annan värld är möjlig och vad man kan göra själv, men framför allt lyfta fram miljöpolitiska förslag som gör det lättare att göra rätt. Idag är det ofta tvärtom. Flyget är i många fall billigare än att ta tåget, ekologiska livsmedel dyrare än konventionellt och merparten av de statliga subventionerna går till att skapa miljöproblem som i t ex EU.s fiskepolitik, jordbrukspolitik och olika länders energipolitik.

Detta går givetvis att ändra på om fler människor blir medvetna om hur ofullbordat vårt ekonomiska system är, och hur relativt lätt det går att ändra på dessa sjuka spelregler om den politiska viljan finns. Och politisk vilja uppstår när fler människor förstår allvaret i att vår planet förstörs i snabb takt samtidigt som de blir medvetna om att en annan värld är möjlig. Hoppas bloggarna kan vara en liten droppe som påskyndar denna nödvändiga samhällsförändring.