COP21: Fyra frågor till NAPE

DSC03202 (1280x853)

Flera representanter från  Naturskyddsföreningens samarbetsorganisationer är på COP21 i Paris. David Kureeba som jobbar med skog och biodiversitetsfrågor på National Association of Professional Environmentalists (NAPE) i Uganda är en av dem. Han berättar för oss om NAPE:s deltagande och om sina förhoppningar på förhandlingarna.

Vad är dina förhoppningar på COP21 i Paris? Mina förhoppningar är att de rika länderna erkänner sitt historiska ansvar och bidrar till lösningen. En viktig del i detta är att genom finansiering möjliggöra fattiga länders anpassning till det redan förändrade klimatet, samt att möjliggöra utsläppsminskningar genom omställningen till förnybara energisystem.  Jag tycker därför att det var hoppfullt att Obama i sitt inledande tal sa: ”I’ve come here personally, as the leader of the world’s largest economy and the second-largest emitter, to say that the United States of America not only recognizes our role in creating this problem, we embrace our responsibility to do something about it”. Tyvärr tror jag inte att mina förhoppningar kommer att införlivas. Det ekonomiska intresset hos storföretag och stater att fortsätta med ”business as usual” är för starkt.

Vilken relation har NAPE till den ugandiska delegationen? Vi har en bra relation till delegationen. Den är transparent och dess medlemmar är öppna för våra åsikter och bjuder in oss till möten för att diskutera olika frågor och förhandlingspositioner. Men vi har svårt att få genomslag för våra förlag. Delegationen agerar på uppdrag av den ugandiska regeringen. Delegationsmedlemmarnas handlingsutrymme är därför begränsat. Men förhoppningsvis kan vi bidra till att de tar mer informerade beslut. Det faktum att vi bygger en relation med dem underlättar vårt arbete i Uganda där vi har större chans att påverka.

Nämn de viktigaste frågorna som NAPE driver i Paris? Att utsläppen ska minska. Den s.k. mekanismen REDD, som möjliggör för länder att använda åtgärder mot avskogning för att tillgodoräkna sig utsläppsminskningar, är inte en lösning på klimatförändringarna.

Hur arbetar NAPE på plats i Paris? Vi deltar i möten med den ugandiska delegationen och anordnar seminarier tillsammans med nätverk där vi är aktiva för att belysa och föra fram våra åsikter. NAPE deltar även för att stärka vår egen kapacitet och utöka vårt nätverk. Den kunskap som vi får i Paris sprider vi vidare till de andra på NAPE, till våra samarbetsparters och till de samhällen som vi arbetar tillsammans med i Uganda.