Den svenska modellen för skog misslyckas

Frihet under ansvar har länge gällt som paroll för skogsnäringens brukande och miljöhänsyn i Sverige. Det har inte fungerat med resultatet att omkring 2000 arter i svenska skogar har rödlistats av forskarna.

Det blivit för mycket frihet och alltför lite ansvar. Det är givetvis bra att skogsägare deltar i certifieringssystem och avsätter skog, men när varken lagstiftningen eller certifieringens, t.ex. FSC:s, standard följs särskilt väl och kraven dessutom är alltför låga så räcker det inte. Det visar vi i en ny rapport, Cutting the Edge, idag.

Det är dags för mindre frihet och mer ansvar. Det krävs höjda miljömål i skogen, en ökad budget för skogsskydd, skärpt lagstiftning, förbättrad certifiering och nya styrmedel.

Upp emot 20 procent av skogen måste ges ett långsiktigt skydd och statsbudgeten måste öka med sikte på att säkerställa omkring hälften av detta på tio års sikt. Genomförandet och nya finansieringsmekanismer bör undersökas.

Det bör även utredas hur det rättsliga skyddet för hotade arter kan stärkas. Ekonomiska styrmedel för miljöhänsyn i skogen behöver utredas och införas för att dels bättre hushålla med knappa skogsresurser, dels generera intäkter som kan användas för miljöarbetet i skogen. Certifieringen och lagstiftningen måste efterlevas till fullo och då frivilligheten misslyckas bör tuffare sanktionskrav införas i både frivilliga och bindande regelverk. Det krävs också en allmän skärpning av miljökraven i skogslagstiftningen, endera i befintliga regelverk eller i form av en ny miljölag för skogen.

Naturskyddsföreningen kommer framöver att intensifiera diskussionen om hur detta kan genomföras. Som vi skriver i Svenska Dagbladet idag stärker vi också vårt arbete med att ge den svenska skogsnäringens kunder runt om i Europa information om den svenska modellens misslyckande.

Kommentera

8 thoughts on “Den svenska modellen för skog misslyckas

  1. För att kunna komma med påstående om tillståndet i skogen så måste man ha trovärdighet. Men, just detta är ju något som miljöpartiet, förlåt SNF, har tappat för länge sedan. Artiklar som denna visar på intet sätt på att SNF har någon kunskap i ämnet, alls.

  2. Regeringen har just beslutat att utsläppen av näringsämnen från bönderna skall lösas genom mera frihet! Sänkt skatt på handelsgödsel och mer a frihet skall sänka utsläppen.

  3. När jag skrev om detta på min egen blogg fick jag en kommentar, som jag tror kommer från samme Hansson som ovan. Vad har du/han för grund för dessa påståenden? Att SNF inte har något förtroende, kommer med felaktiga påståenden? Jag känner att jag vill veta och ta del av kritiken.

  4. Helt rätt Mikael Karlsson, när man sedan ser hur lite av även dom skyddande skogarna som är riktig, någorlunda orörd gammelskog, så fattar man hur viktigt det är med stenhårda regler för att slå vakt om det som finns kvar.

  5. @Hansson: tolkar din sista mening som att du anser att Naturskyddsföreningen saknar kunskap i ämnet. Det är ett djärvt påstående om en förening som har hundra års erfarenhet av att bevaka vad som händer i våra skogar, och andra naturtyper. Den aktuella rapporten bygger bl a på flera års studier av hundratals skogar med ett stort antal ideellt arbetande skickliga inventerare. Det vore intressant att veta vilken kunskap du tycker saknas eller vilka saker som är fel. Utveckla gärna! Mvh Jonas Rudberg, skogshandläggare på Naturskyddsföreningen

  6. Ett stort tack återigen till miljökämpen med stort M, Mikael Karlsson, som träffsäkert som alltid ger svensk skogsnäring det underkända betyg de förtjänar. På de få gammelskogar som idag återstår efter decennier av festande borde det råda totalstopp för avverkning. Den svenska modellen har misslyckats därför att för få gammelskogar har skyddats och den generella naturhänsynen som ska tas huggs bort. Skogsvårdslagen är ett slag i luften och skogsbruket klarar inte ens dessa ynkliga minimikrav.

  7. Det är verkligen hög tid att visa omvärlden hur vi till stora delar sköter oss i Sverige. Vi har en lång väg kvar innan vi kan vara en stolt skogsnation med hänsyn till naturvård.

    Hansson, jag frågar också vad du grundar ditt uttalande på. Naturskyddsföreningen är en mycket pålitlig organisation som nu är inne på sitt 101:första år.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.