Lättare att skjuta akut hotade vargar

Regeringen beslutade igår att permanenta möjligheten att skjuta akut hotade vargar, även utanför inhägnade områden där tamdjur finns. Lagstiftningen infördes på försök för ett par år sedan och blir nu bestående.

Regeringen påstår att Naurvårdsverket visat att rovdjursstammarna inte påverkats. Men så här säger Susanna Löfgren, chef för Viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket:

”Förordningen har funnits i 1,5 år och det är för kort tid för att med stor säkerhet kunna bedöma effekterna på såväl rovdjurstammarnas utveckling som rättstillämpningen. Därför föreslår vi att utvärderingstiden förlängs med tre år innan förordningen införlivas i lagstiftningen.”

Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyndigheten har granskat tillämpningen av reglerna och är överens om att de i praktiken sätter skyddet av rovdjur ur spel. Det finns risk att reglerna kan missbrukas av dem som uppsåtligen har intresse att döda rovdjur. Så här säger kriminalkommissarie Gunnar Grönkvist på Rikspolisstyrelsen:

”Det är uppenbara svårigheter att utreda händelser när det bara finns skyttens berättelse som underlag. Förundersökningar läggs ofta ner tämligen omgående. Trots brottsplatsundersökningar kan det vara svårt att motbevisa eller styrka skyttens berättelse.”

Många åklagare har kritiserat lagstiftningen för att vara omöjligt att tillämpa. Åklagarmyndigheten har sagt att möjligheten att med stöd av lag döda rovdjur har utvidgats. Så här säger överåklagare Peter Hertting:

”Det är i praktiken mycket svårt att motbevisa en skytt som hävdar att hans tamdjur hotats av ett rovdjur. Samma gäller om hans berättelse är osann.”

Det står alltså återigen klart att regeringen urholkar naturvården i landet. Vargen är akut hotad och den svenska vargstammen lider av allvarlig inavel. Regeringen gör det nu lättare att döda varg legalt. Samtidigt blir det av allt att döma lättare för tjuvjägare att komma undan.

Kommentera

3 thoughts on “Lättare att skjuta akut hotade vargar

  1. Före innan lagen på försök infördes gjorde Viltskadecenter en beräkning på hur många vargar som kunde bli skjutna under tamdjursangrepp. Resultatet visar att utfallet har blivit det väntade. Mikael Karlssons påståenden är alltså spekulationer vars främsta syfte är att misskreditera en stor grupp människor. Det vore bra om Mikael Karlsson även ville kommentera vargens påverkan på den småskaliga djurhållningen i ljuset av Naturskyddsföreningens egna avsnitt om vårt kulturlandskaps natur med sin enorma biologiska mångfald.

  2. Ekologisk mångfald bygger på ett samspel mellan djur/växter/människor.
    Människor kan alltså inte ställa sig utanför detta samspel.
    Vi måste skydda vår boskap, våra hundar etc men det får inte betyda att vi utrotar en viss djurart.
    Bättre stängsling för tamdjur ,jakten bör ske med tanke på hundens trygghet och framför allt så behövs nya former för renskötseln (här behövs mer forskning). Att återinföra den av myndigheter/rennäring utrotade vildrenen skulle kanske vara en möjlig väg.
    Det handlar om att vi människor måste dela med oss av det som finns, inte bara människor mellan utan också till våra andra medvarelser.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.