Ledande forskare på SLU sågar licensjakten på varg

ArtDatabanken och Centrum för Biologisk Mångfald (CBM) på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) samlar många av landets främsta forskare på naturvård. Efter samråd med två av landets ledande miljörättsforskare på Uppsala universitet har ArtDatabanken och CBM yttrat sig till miljödepartementet med anledning av EU-kommissionens process mot Sverige och licensjakten på varg.

Som jag skrivit tidigare har kommissionenhar varit mycket kritisk mot vargpolitiken i allmänhet och licensjakten i synnerhet. ArtDatabanken och CBM skriver nu:

”Vi kan inte peka på några fakta som tyder på att Kommissionens slutsatser är felaktiga” och att ”Sveriges regering har tolkat undantagsbestämmelserna [i lagstiftningen] på ett felaktigt sätt.”

Precis som Naturskyddsföreningen gjort konstaterar experterna på SLU också att: ”Licensjakten har inte på något sätt förbättrat vargstammens bevarandestatus, däremot finns anledning att tro det motsatta”.

Man undrar vilken kompetens riksdagsmajoriteten grundar sig på i sitt stöd för licensjakten. Forskning är det inte i alla fall. Det känns snarare som Bamse varit referens. Men inte ens där är ju vargen entydigt stygg numera.

Kommentera

16 thoughts on “Ledande forskare på SLU sågar licensjakten på varg

 1. ja, lever man inte i verkligheten, vilket politiker inte gör och bor man på landet är man ju lite isolerad, så antagligen lutar man sig på laga och förordningar från typ 1800-talet bärjan av 1900-talet då man på allvar i adel och regering trodde att vargen var ett hot mot Nationen, så det är väl där beslutet om licensjakten togs från

 2. Det är ju komiskt att du källhänvisar till artdatabanken som sköter sitt jobb så illa att deras chef måste reservera sig mot sina egna beräkningar: http://www.artdata.slu.se/filer/gybs/sjf_kritik_mot_artdatabanken.pdf citat:\”Tills detta skett vill vi markera en allmän reservation för riktigheten i den GYBS-beräkning som vi nu levererat och framhålla att den i sin nuvarande form inte bör lämnas vidare till EU-kommissionen\”
  SLU är knappast så överens som du vill försöka framhålla, vad tror du att t.ex. vargforskarna på SLU Grimsö tycker? Jag tycker gott du kan publicera även deras åsikt i frågan. Med tanke på artdatabankens historia av misslyckande beräkningar så väger deras uttalanden inte särskilt tungt.

 3. Mikael, vore det inte klädsamt av dig att redovisa den faktan att du själv ingår i styrgruppen för artdatabanken när du använder den som källhänvisning? Hört talas om jäv och egenintresse?!

 4. Bamse som referens?
  Snacka om att kasta sten i glashus..
  Är det några som ensidigt disneyfierar rovdjurs-, eller för den skull all debatt avseende det vilda så är det NSF..
  Vargen är inte ensidigt stygg, men inte ensidigt gullig heller.
  Bristen på förankring i verkligheten hos Mikael Karlsson är slående.

 5. Kan inte hålla med föregående talarna om att det är slående hur skev din verklighetsförankring är, Mikael. Har du sett de problem som vargarna medför? Har du käns den förtvivlan en tamdjurs- eller hundägare känner om eller när deras djur blir tagen av vargen?

  Varken vi människor eller vargarna vinner på en skenande vargstam där djuren dör av svält eller av andra \”naturliga\” orsaker.

  SNF\’s syn på naturen och dess innevånare har blivit helt och hållet urbaniserad. Människan tillhör naturen och vi är den art som påverkar densamma mest på hela jorden, tror du då att vi kan anse oss som utanförstående?

 6. \”SLU menar således att det inte finns några starka vetenskapliga skäl till att kritisera antalet vargar som fick skjutas, hur jakten genomfördes eller planen bakom.\”

  Detta är citerat ur SLU,s enda verkliga yttrande som Mikael Karlsson så försåtligt låtsas inte förekommer!

  Som tur är är kritik baserat på felaktigheter sällan meningsfullt i verkligheten men om syftet är att piska upp okunnig opinion, är detta utspel säkert verkningsfullt..

  Att Mikael Karlsson har modet att bemöta på sin egen blogg tvivlar jag på…

 7. SNF gör ett kanonjobb i många viktiga frågor. All heder för detta. Men den utveckling som har skett mot en allt mer extremistisk syn på de stora rovdjuren är ger endast förlorad trovärdighet. Ett första steg i rätt riktning är att ersätta skribenten till ovanstående blogginlägg. Han har gjort mer skada än nytta för SNF.

 8. Mikael Karlsson.
  När ska SNF börja göra något åt vildsvinsproblematiken. grisarna är ju det största hotet mot den biologiska mångfalden , eller hur ?

 9. Nu börjas det, Rådjuren slut och älgstammen sviktar.

  Varg dödade golden retriver på gårdsplanen.
  Länsstyrelsens besiktningsman har varit till platsen och kan bekräfta att hunden dödats av varg. Vad det handlar om för varg är däremot osäkert. Gården där hunden dödades ligger i utkanten av Jangenreviret, men länsstyrelsen har fått indikationer om att även Gårdsjörevirets vargar rör sig i området.

 10. Allan
  Det framgår väldigt tydligt var skriften kommer ifrån och vem som uttalar sig där, det har jag inte på något vis försökt att dölja. Fakta kvarstår, citat ”Tills detta skett vill vi markera en allmän reservation för riktigheten i den GYBS-beräkning som vi nu levererat och framhålla att den i sin nuvarande form inte bör lämnas vidare till EU-kommissionen”. Artdatabanken missköter sitt jobb så grovt att resultatet inte går att använda, och det erkänner dem själva.
  Sture
  När ska du lära dig det här med källhänvisning?

 11. Per-Ola Engerup.
  I NVV:s 91-sidiga pdf-dokument om vildsvinsförvaltning finns dokumenterat att vildsvinen är ett hot mot den biologiska mångfalden.

 12. Per-Ola, det ohederliga och skitiga sättet som Jägareförbundets Gunnar Glöersen väljer att plocka ett citat ur sitt sammanhang och som du vidareförmedlar, säger väl egentligen allt både om GG och Svenska Jägareförbundet.
  Här kommer ett längre citat som förmedlar en helt annan bild än den GG målar upp:

  ————————
  ArtDatabanken vill därutöver åter igen understryka att det idag finns olika vägledande
  dokument för rovdjursförvaltningen som är delvis motstridiga, vilket gör det oklart vilken
  metod som ska användas för att beräkna GYBS. Förutom de ovan nämnda riktlinjerna har
  EU-kommissionen initierat en process som lett till ett dokument ”Guidelines for population
  level management plans for large carnivores”, som delvis står i strid med riktlinjerna som
  hittills funnits. Bl.a. leder det nya dokumentet till frågetecken om hur den biogeografiska
  regionindelningen ska hanteras. Det är idag oklart om dessa nya riktlinjer ska gälla framför
  de nuvarande riktlinjerna.
  Mot bakgrund av ovanstående problem och oklarheter vill vi uppmana Naturvårdsverket att
  ta initiativ till att klargöra vilka riktlinjer som ska följas för bedömning av GYBS och
  också precisera hur de ska tillämpas.
  ***Tills detta skett vill vi markera en allmän reservation
  för riktigheten i den GYBS-beräkning som vi nu levererat och framhålla att den i sin
  nuvarande form inte bör lämnas vidare till EU-kommissionen.***
  http://www.jagareforbundet.se/Documents/Skrivelser%20och%20remissyttranden/Bodeg%c3%a5rds%20reservation%20080912.pdf
  ————————
  Mer om saken: http://www.artdata.slu.se/gybs.asp

  Sedan Per, i ditt första inlägg kommer du med ett citat och länk som inte alls hör ihop.
  Tillåt mig att komme med lite lösryckta citat från dina inlägg, \”När ska du lära dig det här med källhänvisning?\” och \”Det är ju komiskt\”

 13. Hej
  För information refererar Per-Ola Engerup ett remissvar från 2008, vilket inte har att göra med det remissvar från förra månaden som jag hänvisar till.
  Och visst sitter jag, till skillnad från Per-Ola Engerup, med i styrgruppen för ArtDatabanken, men frågan om jäv är helt ointressant när en person som är aktiv på ett universitet hänvisar till vad forskare på samma universitet anser i en vetenskapsfråga.
  Det aktuella remissvaret har för övrigt inte diskuterats av vare sig styrgruppen eller undertecknad, det är framtaget av landets ledande miljörättsjurister och mångfaldsforskare.
  Självfallet förstår jag att detta faktum känns besvärligt för den som bejakar den vargjakt som EU-kommissionen, liksom Naturskyddsföreningen, anser inte är förenlig med gällande naturvårdslagstiftning.
  Trevlig helg
  Mikael Karlsson

 14. För en utomstående verkar det oerhört desperat och ohederligt att först få delta i majoritet (CBM+ADB) i arbetet med att förbereda SLU,s officiella yttrande, och där ha möjlighet att framföra argument och ståndpunkter samt bevisning som stödjer desamma!
  Sedan går exakt samma personer samman och skriver ett eget yttrande där man tar avstånd från det gemensamma arbetet som just genomförts!!
  Mycket anmärkningsvärt!!
  Att MK endast hänvisar till detta senare yttrande, och även förespeglar att det ska gälla forskare som står bakom är väl mer väntat!
  Kan inte vara lätt att vara enkel konsulent med avvikande mening under en styrgrupp styrd av MK..
  kalle det jäv eller vad du vill, jag tycker hela affären luktar mer än illa..

  Att man samrått med två Juridiska proffesorer beror nog mer på oro för det egna jobbet och ett försök att förespegla lite vetenskaplighet, än en vilja att söka sanning!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.