Naturskyddsföreningen fick rätt om vargjakten

Den svenska vargjakten strider mot lagstiftningen inom EU. Det har vi hävdat sedan jakten började diskuteras. För snart ett år sedan anmälde vi jakten tillsammans med Världsnaturfonden, Rovdjursföreningen och Svenskt Djurskydd.

Idag fick vi rätt i vår kritik. EU-kommissionen beslutade om en rättslig process mot Sverige pga licensjakten. Kommissionen är kritisk på flera punkter och menar att flera punkter i den ”svenska vargpolitiken kan vara oförenliga med gällande EU-lagstiftning”. Kommissionen kritiserar bland annat följande punkter:

–       Ogynnsam bevarandestatus för det svenska vargbeståndet.

–       Godtycklig begränsning av antalet vargar i Sverige till 210.

–       Licensjakt på en strikt skyddad art utan att de stränga villkoren för undantag i   EU-lagstiftningen uppfylls.

–       Begränsat utbredningsområde för vargar kan bli följden.

–       Licensjakt tillåts före införseln av vargar för att förbättra artens genetiska status.

–       Risk för att upprepad licensjakt kan resultera i flerårig jakt.

–       Avsaknad av en förvaltningsplan för denna utrotningshotade djurart.

I sammanfattning innebär kommissionens beslut idag att det inte räcker för Sverige att sluta med licensjakten och börja plantera in vargar. För att klara lagstiftningens krav behövs också ett nytt riksdagsbeslut på flera punkter, inte minst behöver man riva upp det tak för antalet vargar som satts ut någon vetenskaplig förankring och som i nuläget direkt hindrar att vargstammen kan bli livskraftig.

Kommentera

One thought on “Naturskyddsföreningen fick rätt om vargjakten

  1. Förutom att Sveriges vargstam trycks tillbaks från en mycket skör position, så håller Sveriges ryckte som föregångare inom naturvård på att minska rejält. Detta ryckte kan bli väl så svårt att återfå som en livskraftig vargstam.

    Vargen måaste ses i ett ekosystemperspektiv där denna toppredator spelar en nyckelroll. Om varg förekommer i ett område gynnas en stor mängd andra arter, inte minst genom att vargen lämnar slgna kadaver.

    Jättebra framträdande om vargjakten i Aktuellt Mikael!

Kommentering är stängd.