Nu faller Ojnareskogen

En planerad nationalpark är på väg att omvandlas till ett ökenlandskap. Anledningen är att Nordkalk har fått tillstånd av Mark- och miljööverdomstolen för en gigantisk kalktäkt vid Bunge på norra Gotland. Just nu flyttar polisen de som protesterar vid Ojnareskogen i området, och Mellanskog sätter sågklingor i det unikt värdefulla området. Unika förekomster av hotade arter, skyddade områden och viktiga vattenresurser riskerar ta allvarlig skada.

Felet är i hög grad regeringens. Efter att Miljödomstolen sa nej till exploateringen häromåret övertygade regeringen – efter påtryckningar från näringslivet – riksdagen om att ta bort den förbudsregel som hindrar täkter som kan skada hotade arter. I nästa steg sa Miljööverdomstolen ja till ingreppet. Förvirrade riksdagsledamöter ursäktar sig idag med att ”det var ju bara tänkt att förenkla regelverket”. (Man kan inom parentes hoppas att läxan därmed är gjord, när regeringen nu kommer med nya urholkningsförslag, denna gång om miljökonsekvensbeskrivningar, effektiviseringens namn). Regeringen kunde även ha valt att pröva tillåtligheten i frågan, och hade då möjligheten att säga nej, men valde att avstå.

Trots avregleringen är bedömningen av den nya Mark- och miljöverdomstolen, som nyligen gav tillståndet för Nordkalks förstörelse, smått obegriplig. Domstolen har nämligen nära nog blundat för EU-rättens krav i art- och habitatdirektivet. Därför har Naturskyddsföreningen – liksom Naturvårdsverket – överklagat tillståndet till Högsta domstolen.

Vi har även upprepat fört frågan på tal gentemot EU-kommissonen, med förhoppningen att kommissionen ska bli lika tydlig mot Sverige i denna fråga som när den knäppte regeringen på nosen om licensjakten på varg. Det är hög tid att Sverige slutar bryta mot EU:s naturvårdsregler.

Demonstranterna på plats vid Ojnareskogen – med Fältbiologerna i spetsen – har gjort en viktig och fin insats. De har tydligt visat hur absurd situationen är – regeringens exploateringsfokuserade miljölagstiftning genomdrivs med polisinsatser. Tyvärr gör Nordkalks exploateringsiver att bara en rättsprocess verkar kunna stoppa förödelsen. Det är på den fronten som Naturskyddsföreningen framförallt har arbetat med Bungefrågan sedan flera år.

När regeringen idag knappast bryr sig om mångfalden står hoppet alltså till domstolar och EU. Grunden för prövningarna är de naturvårdsregler som Sverige en gång i tiden drev på för att förverkliga inom EU.

Frågan är hur långt ekot av den gröna historiken räcker i Bungefallet idag, men om reglerna tillämpas som tänkt och utifrån EU-rättens strikta krav är det bara en tidsfrågan innan Nordkalk får lämna området med svansen mellan benen.

Kommentera

19 thoughts on “Nu faller Ojnareskogen

 1. Bra rutet! Det är i och för sig inte bara ungdomar som blir bortburna eller som demonstrerar. Det är folk från alla åldersgrupper. Kanske det kunde ändras? Tycker det varit lite för mycket av en viss \”ja, det är ju bara ett gäng ungdomar som håller låda i skogen…\” attityd i media sådär överlag. Naturskyddsföreningen vet ju bättre och kunde kanske däför ändra den delen av texten. Fortsätt trycka på EU – det här kan kosta Sverige dyrt om det går till ECJ.

 2. Suckar….tungt. Som gotlänning kan man bara konstatera att stenindustrin med regeringens tillåtelse ödelägger stora delar av norra Gotland. Även i Slite hotas grundvattnet när                   Cementa/ Heidelberg vill utöka brytningen söderut mot de kommunala pumpstationerna där Slite, Othem, Boge med omnejd hämtat sitt dricksvatten sedan mycket länge. Politikerna på ön har börjat darra i knäna och dillar om avsaltat vatten från den halvdöda Östersjön, om vattnet försvinner….. Samhällsekonomiskt är det vansinne att byta ut vårt viktigaste livsmedel mot dyrt avsaltat vatten. Eftersom man lyckats klassa kalkbrytning som ett riksintresse kan det få slå ut det svagaste som inte kan försvara sig, naturen. I det här fallet den gotländska unika naturen och vårt dricksvatten.

 3. Det här är totalt vansinnigt och man vet inte om man ska skratta eller gråta. Lite av båda i mitt eget fall.
  Då jag inte har möjlighet att personligen befinna mig på plats på Gotland så skänker jag ändå en tanke åt alla de som är där, låt er inte besegras. Även om det nu är skövling igång så allt som kan sinka deras arbete är av värde. Visa Nordkalk att ska de förstöra detta naturområde så kommer det kosta dem (pengar är det enda de bryr sig om, bevisligen).

  i solidaritet

 4. Att EU skulle vara \”räddningen\” istället för en återinförd stopparagraf tror jag inte alls på, det visar erfarenheten. HD kommer att döma med utgångspunkt i EU:s lagstiftning och det kommer att bli ja för Nordkalk., för där finns rikligt med undantag för jobb osv. Det är samma med GMO, där skjuter EU upp granskningen av t ex glyfosat till 2030 ( glyfosat förstör både grundvatten och dricksvatten) som dessa BASF-, Bayer- och Monsantogrödor överbesprutas med. Detta trots att EU:s tillsynsmyndigheter också känt till att glyfosat orsakar missbildningar hos däggdjur som råttor och kaniner sen tidigt 90-tal (från tyska studier). Nu ökar glyfosat i både danskt och svenskt grundvatten pga det ymniga användandet av Monsantos Roundup (vars verksamma substans är just glyfosat) och det måste tas obligatoriska test för glyfosat i Danmark. De svenska mjölkbönderna hotas av nedläggning pga tysk-dansk neokolonialt övertagande av livsmedelsproduktion – som i fortsättningen kommer att vara genmodifierad och därmed kemikaliebemängd, då det är tyska kemijättar och amerikanska Monsanto som dominerar fullständigt och förslavar bönder världen över. 
  http://earthopensource.org/files/pdfs/Roundup-and-birth-defects/RoundupandBirthDefectsv5.pdf

 5. Kan någon lägga upp konkret material eller länk till någon sida där jag kan läsa vad som faktiskt är på väg att ske… jag menar med detta att jag vill ha fakta om området inget personligt tyckande från någon utan riktig fakta. Är avverkningen verkligen sån katastrof för naturen?

 6. Mycket kalk bryts dessutom i onödan.
  Det används massor av kalk i jordbruket p.g.a. att konstgödsling försurar markens pH.
  Jord med surt pH-värde normaliserar sig själv, utan spridning av kalk, om man odlar enligt KRAVs regler med vall (gräs) och stallgödsel i växtföljden.
  Vi har själva provat.

 7. Inte kan väl ha kvar miljöcertifieringen av PEFC efter denna uppenbara uppvisning att INTE ta miljöhänsyn.

 8. Kan naturskyddsföreningen presentera alternativ plats för kalkbrott eller alternativ till kalk i vår industri?
  Därtill så ifrågasätter jag värdet av att skydda industrimiljön som så uppenbarligen finns runt de andra brotten som ligger inom 5 km från aktuellt område.
  Eller är det just detta brott som hotar det som de andra inte lyckats förstöra?
  Ställ gärna hårda krav men var medveten om alternativens skadlighet!

Kommentering är stängd.