Regeringens miljöskadliga pengaflöden

I veckan som gick deklarerade regeringen att anslagen till biologisk mångfald måste sänkas med 210 miljoner kronor per år ett decennium framåt för att kompensera för att statlig skogsmark utan ersättning från staten används som bytesmark i naturvården för att nå statens egna miljömål…

Bytesmark är mycket bra men duger inte alls som ursäkt för sänkta naturvårdsanslag. Det behövs både mer bytesmark och ökade anslag om mångfalden i skogen ska räddas i linje med vad riksdagen faktiskt har beslutat i miljömålet Levande skogar.

De drygt två miljarder som regeringen vill snåla in på naturvården det kommande decenniet kom i ett intressant perspektiv idag när regeringen deklarerade att den vill satsa 482 miljarder på infrastruktur, varav en mycket stor del ska läggas på miljöskadliga vägprojekt.

Det hittills tokigaste av dessa vägprojekt är Förbifart Stockholm, som inte löser trängselproblemen, men som däremot strider mot landstingets regionala miljömål om exempelvis minskad klimatpåverkan.

Det finns gott om pengar när det ska till att förstöra miljön, men ont om pengar när den ska skyddas. I regeringens värld, vill säga.

Kommentera

2 thoughts on “Regeringens miljöskadliga pengaflöden

  1. Är det ingen som har överklagat regeringens tillstånd till byggandet av förbifart stockholm? Här ute i Barkarby byggs det för fullt. Borde man inte kunna hänvisa till Partikelhalterna etc. och vinna framgång med ett sådant överklagande?

Kommentering är stängd.