SCA sänker förtroendet för skogscertifiering

Hej!

Sommarmånaderna är över och vi kör igång Naturskyddsföreningens blogg igen.

Idag inleder vi en anmälningsprocess mot skogsbolaget SCA, som återigen huggit värdefulla skogsmiljöer i strid med de regler som bolaget lovat sina kunder att följa. Ett av områdena som SCA skövlat, Vattensjöberget som ligger alldeles intill ett naturreservat i Ånge kommun, förde Naturskyddsföreningen fram som skyddsvärt i en rapport redan i våras. Självklart visste SCA om detta när avverkningen skedde och det är svårt att tro annat än att bolaget medvetet brutit mot de regler som gäller.

Nu blir det upp till certifieringsbolaget att besluta om konsekvenser. Naturskyddsföreningen anser att det är orimligt att ett stort skogsbolag som år efter år bryter mot standarden får behålla sitt certifikat. Värstingen SCA var redan i fjol nära att mista sin certifiering efter tre allvarliga anmärkningar och av allt att döma har tillräckliga förbättringar inte skett.

SCA:s agerande är kontraproduktivt för bolaget självt, särskilt om SCA slängs ut från FSC. Men mer därtill innebär SCA:s framfart att förtroendet för FSC som system skadas. Det försvårar fortsatt samverkan inom FSC mellan exempelvis miljörörelsen, skogsnäringen och de fackliga organisationerna.

Ett sänkt förtroende för FSC kan också drabba andra skogsbolag, som tar certifieringen på större allvar. Branschorganisationen Skogsindustrierna borde därför dra hårt i öronen på de enskilda medlemmar som bryter mot ingångna avtal. Det är dags att förmå SCA att sluta svika sina parter inom FSC.