100 deltagare på Energifallets workshop på Klimatriksdag 2014

Under Klimatriksdag 2014 i Norrköping, bjöd Energifallet, Naturskyddsföreningens läromedel om energi, klimat och hållbar utveckling, tillsammans med PUSH Sverige in till en workshop om unga, klimatet och framtiden. Även energipedagogen Samuel från Gävle kommun var med och delade sina erfarenheter med deltagarna. ”Från oro till handlingskraft”, kallade vi den. Hur pratar vi om klimatfrågan utan att skapa uppgivenhet? Hur kan vi kommunicera med unga om klimatet för att inge hopp och möjlighet att påverka, istället för hjälplöshet, hopplöshet och förnekande? Det visade sig vara ett väldigt diskuterbart ämne.

2014-06-07 14.18.37

Diskussionerna brusade för fullt runt om i kongresshuset.

Klimatbeteenden

Klimatfrågan har varit uppmärksammad ganska länge nu. Vi blir påminda om och om igen. Den är liksom vardagsmat. Men måtten på de åtgärder som vidtagits, motsvarar inte alls storleken på allvaret i frågan. Många fortsätter som vanligt, kanske i förnekelse, kanske i vrede, ångest, eller i olika resonemang kring varför de inte kan göra något åt saken. Frustrationen över politikernas agerande kan låsa oss. Källsortering och LED-lampor kan stilla det dåliga samvetet, men det är ju så klart inte lösningen på det hela. Sen finns det några som försöker att verkligen göra något. Men det går ganska långsamt i det hela stora. Ovilja eller oförmåga hos de som kan förändra i större skala kan ha många olika förklaringar.

Vad är det som blockerar? Kan en bov i dramat vara kommunikationen? Det är kanske inte en brist på klimatprat, det kanske snarare handlar om själva sättet det kommuniceras på. Ska diskussionen fortfarande stanna vid att försöka övertyga om att klimatförändringar existerar? Ska vi lägga mer energi på att tala om för folk att vi måste göra något nu, nu nu? Eller ska vi fortsätta konstatera gång på gång att det är den och dens fel? Vi kanske ska testa ett annat angreppssätt?

 

Unga människor

Studier visat att även om många unga har ett intresse för globala problem är det många som känner hopplöshet och hjälplöshet inför frågorna. De negativa känslorna verkar öka från barndom till sena tonår och tidigt vuxenliv.

Vi ville särskilt fokusera på barn, ungdomar och unga vuxna i workshopen. Hur kommunicerar vi med dem, och hur når de unga ut till varandra, vuxna, politiker, till samhället?  Det är de unga som nu formas för att bli de nya världsmedborgarna, de som behöver rustas för framtidens utmaningar. Unga är till exempel framtidens forskare, politiker och företagare. Alla i samhället måste så klart bidra, och unga är en mycket viktig samhällsgrupp att inkludera i hållbarhetsarbetet.

workshop1

Deltagaren Karolina berättar om sina erfarenheter av att prata klimat med personer som inte är så himla intresserade av miljöfrågor.

Workshopen

Hela 100 deltagare besökte workshopen! Salen blev lite trång, så vi spridde ut oss lite här och där i det stora kongresshuset. Energifallet, PUSH Sverige och energipedagogen Samuel delade först med sig av sina erfarenheter kring att kommunicera klimatfrågor med unga. Deltagarna fick sedan själva välja ett kommunikationsområde de ville fördjupa sig i. De olika temaområdena var ”skola och utbildning”, ”med beslutsfattare”, ”i egenskap av opinionsbildare” och ”med personer som inte är intresserade av miljöfrågor”. Uppdraget var att dela sina tankar och idéer och diskutera tillsammans i grupperna, och sedan förbereda en situation att dela med sig av inför alla. Själva presentationen bestod av gestaltning med tillhörande förklaring. Det blev riktigt spännande uppvisningar!

workshop3

Mer ödmjukhet, mindre mästrande, var en återkommande synpunkt bland deltagarna.

workshop2

Ett gäng sköna lärare med flera visar sina bästa scenarion för att kommunicera klimatfrågan inom skola och utbildning.

workshop4

Vad tror att den här raden halvsittande ungdomar gestaltar?

Nyfiken på vad vi kom fram till? Håll utkik här i skolbloggen, vi kommer att berätta mer!