Föreläsning skapade framtidstro hos gymnasieelever

GÄSTBLOGGARE! Är du lärare, lärarstudent, rektor eller på annat sätt engagerad i skolfrågor och har något skoj att berätta om – då kan du bli vår nästa gästbloggare! Maila skolbloggen!

Denna vecka gästbloggar Ylva Ek, gymnasieelev på Musikkonservatoriet i Falun. Hon var en av 1 100 gymnasieungdomar som lyssnade på Naturskyddsföreningens generalsekreterare Svante Axelssons hoppfulla perspektiv på framtiden, vid hans besök i Falun i början av februari.

Falun i vinterskrud. Solsken, fågelkvitter och förväntan inför en mycket speciell föreläsning. Förra veckan hände nämligen en mycket spännande sak för många av Faluns gymnasieelever, vi fick chansen att lyssna på generalsekreteraren för Naturskyddsföreningen, Svante Axelsson. Han berättade om miljöutmaningar som mänskligheten står inför och hur vi ska förbereda oss för att hantera de, med en positiv inställning.

Elever vid Musikkonservatoriet i Falun spred med sin musik en positiv stämning för elever som gick in och ut ur föreläsningssalen.

Elever vid Musikkonservatoriet i Falun spred en positiv stämning när de spelade för elever som gick in och ut ur föreläsningssalen.

Det var en mycket intressant och lärorik föreläsning, budskapet han förmedlade till oss i publiken var: tänk positivt på hur vi ska möta miljöutmaningen, alla kan tillsammans göra mycket och vi behöver inte skjuta upp problemen till morgondagen, utan vi kan göra nåt åt dem nu. Jag tyckte mycket om att Axelsson hela tiden lyfte fram det positiva tänkandets kraft. Han berättade att en av de största faktorerna till att människor generellt ser så negativt på klimatutmaningarna vi står inför, är på grund av den dystopiska bild som ofta målas upp kring klimatförändringar i media. Han berättade att det inte alls speglar hela verkligheten. För visst finns det stora problem och utmaningar, men mycket görs redan. Till exempel så lyfte han fram att priset på solel kraftigt har sjunkit de senaste åren och att forskning pågår för fullt för hur man ska kunna utvinna ännu mer el från solpanelerna.

Han kom även in på konsumentmakt och att vi tillsammans kan göra mycket, till exempel så har försäljning av ekologiska varor ökat markant de senaste åren. Han gav också exempel på många miljömål som satts upp de senaste tjugo åren och att de flesta av de faktiskt har uppnåtts, ofta med ett ännu bättre resultat än väntat. Till exempel berättade han om att hur det giftiga ämnet freoner förbjöds 1985. Det användes i kylar och frysar, freonerna skadade och förtunnade ozonskiktet. Men resultatet av detta förbud var positivt – ozonskiktet började sakta men säkert att läka sig själv. Vi har alltså gått framåt på den punkten idag. Denna utveckling tycker jag är helt underbar!

Svante Axelsson i strålkastarljuset.

Svante Axelsson i strålkastarljuset.

Jag gick ifrån föreläsningen med mycket framtidstro, en vilja att fortsätta förändra världen (jag är politiskt aktiv inom SSU – Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund) och en stor glädje inför mänsklighetens förutsättningar att lyckas med att bryta den onda spiralen vi hamnat i, för att komma ut på andra sidan med en värld som är frisk och där normen är ett miljösmart tänk. Naturskyddsföreningen gör ett fantastiskt jobb med att göra människor till miljösmartare konsumenter, genom att upplysa folk om miljöproblem och genom att opinonsbilda och framföra sin röst till politiker, både på riks och lokalnivå . Den vackra eftermiddagen jag beskrev tidigare förgylldes extra av denna trevliga, upplyftande och intressanta föreläsningen. Svante- you rock!

ylva_ek

Ylva Ek, sångstuderande på Musikkonservatoriet i Falun och veckans gästbloggare.

Kommentera

One thought on “Föreläsning skapade framtidstro hos gymnasieelever

Kommentering är stängd.