Kan man tappa bort ett ämne?!

Hur kan det bli så här!? Det låter som ett dåligt skämt, det var ”ett misstag vid införandet av Lgy11”? Ämnet naturkunskap finns inte med i teknikprogrammet!? När tänker man då RÄTTA TILL misstaget? Läs adjunkt Eva Lindkvist om den borttappade undervisningen i naturkunskap på teknikprogrammet.

För vilka kan naturkunskap och hållbar utveckling vara viktigare än för framtidens ingenjörer? Hur ska vi kunna möta framtidens utmaningar om våra ingenjörer inte har hållbar utveckling i fokus? Så här står det på Skolverkets webbplats om naturkunskap:  ”Ämnet naturkunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt med en grund i biologi, fysik, geovetenskap och kemi. I ämnet behandlas hälsa, energi och hållbar utveckling, kunskapsområden som har vuxit fram där naturvetenskap möter samhällsvetenskap.”

Låter det inte som nödvändiga kunskaper för ingenjörer som ska vara med och ta ansvar för samhällsutvecklingen? 

solpanel