Renovera energieffektivt

Det är dags att renovera miljonprojekten, och det är ett riktigt bra läge att samtidigt energieffektivisera bostäderna. David Kihlberg, sakkunnig klimatfrågor på Naturskyddsföreningen, leder ett pågående projekt som går under namnet ”Det moderna boendet” som har för avsikt att utarbeta konkreta förslag till politiker och relevanta branscher om hur det här ska gå till. Därför […]

Läs mer

Hormonstörda konservburkar

I morse gol tuppen tidigt i stugan och vi steg upp med den. Det var dags för vårt första frukostseminarium. Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen, och Ulrika Dahl, chef för miljögiftsavdelningen på Naturskyddsföreningen presenterade en ny rapport som sammanställer hur olika företag använder Bisfenol A. Här berättar Ulrika hur hon tyckte att seminariet gick: httpv://youtu.be/3ozn9a_hycM

Läs mer

Det räcker inte med bara energieffektivisering och förnybart

Seminariet ”Vem ställer bilen?” gick i det stora hela bra. Det var hög stämning och bra drag, både på talare och publik. Sven Hunhammar som är chef för Naturskyddsföreningens klimat-, energi- och transportavdelning är också i stort nöjd med resultatet, men hade önskat lite mer förståelse från näringslivets sida för att det krävs minskade transporter, […]

Läs mer

Inför Almedalen: Mors lilla Olle på kalhygget går

Onsdagen den 4 juli håller vi i Naturskyddsföreningen i ett seminarium med titeln ”Mors lilla Olle på kalhygget går”. Fyra personer med olika bakgrund ger sin syn på tillståndet i skogen och skogens nytta för friluftsliv, pedagogik, biologisk mångfald och produktion. Det svenska skogslandskapet är i slutfasen av en omfattande omvandling. Skogsekosystemen utarmas och situationen […]

Läs mer

Inför Almedalen: Hur man försörjer världen

Allt fler människor på jorden. Många hungrar och andra är överviktiga. Jordar utarmas och eroderar. Brist på vatten. Övergödda och utfiskade hav. Arter försvinner och ekosystemtjänster raseras. Allt detta är bilder som vi alla matas med och som speglar hur illa det står till med vårt klot. I det läget är det lätt att ge […]

Läs mer

Inför Almedalen: Miljonrullningen i förorten

Bostadssektorn står för en tredjedel av energianvändningen i Sverige. Trots att vi idag utan problem klarar att bygga hus som knappt behöver någon tillförd energi för uppvärmning så står största delen av det svenska bostadsbeståndet och läcker till kråkorna. Om vi ska kunna ställa om till ett hundra procent förnybart energisystem, utan kol, olja och […]

Läs mer

Inför Almedalen: ”Vem ställer bilen?”

Utsläppen av växthusgaser ökar i transportsektorn. Transporterna pekas därför ofta ut som det stora problemet för att nå klimatmålen. Men utsläppen från persontransporter är relativt enkla att minska jämfört med andra sektorer. Kollektivt och cykel där det går och energieffektiva bilar med förnybart bränsle eller el där bilen verkligen behövs.

Läs mer