Vad är baskraft – och behöver vi den?

Nu är det några veckor sedan  årets bok 2015, Solrevolution, äntligen kom ur tryckpressarna. Många har hört av sig och velat prata solceller ur alla möjliga perspektiv och vinklar.  På Naturskyddsföreningens Facebooksida har flera inlägg från boken synts och diskussionerna har verkligen tagit fart. Det är fantastiskt att känna hur solrevolutionen väcker engagemang runt om […]

Läs mer