När Ojnareskogen kom till Stockholm

Idag kom ”Ojnarekämparna” till Stockholm. Budskapet – till riksdagspolitiker och miljöminister – var entydigt: Rädda Ojnareskogen. Ett antal demonstranter intog Riksbron vid lunchtid idag inför riksdagens interpellationsdebatt där frågan togs upp. Med mer eller mindre rödmålade ansikten – symbolen för Ojnarekampen – vecklade demonstranterna ut banderoller och delade ut flygbblad med budskapet om skogens exceptionella […]

Läs mer

Ett språng ut i det okända

Pappan ligger ute på vattnet och ropar och lockar. Mamman flyger fram och tillbaka mellan klipphyllan och havet. ”Titta på mig, se hur enkelt det är att flyga! Du kan, du kan!” Stämningen är intensiv, och luften fylld av fåglarnas rop. Mörkret smyger sig på och sommarnatten lägger sig som en mjuk grå slöja över […]

Läs mer

Inför Almedalen: Mors lilla Olle på kalhygget går

Onsdagen den 4 juli håller vi i Naturskyddsföreningen i ett seminarium med titeln ”Mors lilla Olle på kalhygget går”. Fyra personer med olika bakgrund ger sin syn på tillståndet i skogen och skogens nytta för friluftsliv, pedagogik, biologisk mångfald och produktion. Det svenska skogslandskapet är i slutfasen av en omfattande omvandling. Skogsekosystemen utarmas och situationen […]

Läs mer

Inför Almedalen: Hur man försörjer världen

Allt fler människor på jorden. Många hungrar och andra är överviktiga. Jordar utarmas och eroderar. Brist på vatten. Övergödda och utfiskade hav. Arter försvinner och ekosystemtjänster raseras. Allt detta är bilder som vi alla matas med och som speglar hur illa det står till med vårt klot. I det läget är det lätt att ge […]

Läs mer

Ensamme George dog i söndags

Ensamme George är död. Han var den siste i sitt slag: jättesköldpaddorna från ön Pinta i Galapagos. Som ”världens mest sällsynta djur” kom George att bli en symbol för biologisk mångfald i allmänhet och artskydd i synnerhet. Ingen vet säkert, man tror att han blev hundra år gammal. Men 100 är ingen ålder för en […]

Läs mer

Varför motarbetar regeringen regler för hållbara biobränslen?

Om vi ska ha en chans att klara klimatet måste samhällets energisystem ställas om till förnybara, hållbara energislag. Biobränsle är ett viktigt sådant energislag. Men för att även biobränslena ska vara hållbart producerade behövs regler som skyddar biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Nu är hållbarhetskriterier för biobränslen på gång inom EU. Men den svenska regeringen sätter […]

Läs mer