Läsarfråga: Vad kostar direktreklamen?

Jag har inga uppgifter om kostnaden om tillverkning av direktreklam, detta ligger en bit utanför mitt område. Däremot delar jag (och Naturskyddsföreningen) helt din uppfattning om att direktreklamen är en stor miljöbelastning som påverkar framför allt klimatet och den biologiska mångfalden negativt.

Läs mer