EU:s klimatpaket en skandal

Jag skäms som svensk och EU-medborgare. Klimatpaketet är mycket värre än vad jag innerst inne trodde var möjligt (se DN, SVD, Svt, Ekot mfl). EU har gått över skamgränsen och kastar i praktiken in ledartröjan vid förhandlingsbordet. I Kyoto-avtalet skrev i-länderna under på att de projektbaserade klimatinvesteringarna i u-länderna, de så kallade CDM-projekten, bara skulle […]

Läs mer

Lång väg till klimatavtal i Köpenhamn!

Intrycket efter några dagar i Poznan är att förhandlingarna fortfarande går mycket trögt. Och det är som sagt inte så konstigt när två viktiga spelare i praktiken inte är på banan. USA har i realiteten ingen president som kan ge mandat åt förhandlarna och EU håller på med ett internt ”gräl” om att få klimat […]

Läs mer

Spelar Sverige fult på bortaplan?

Internationella förhandlingar tycks locka fram det mest primitiva hos människor och nationalstater. Nu förhandlas EU:s energipaket och EU-kommissionens hyfsade paket vattnas ur dag för dag. Samtidigt kör de internationella klimatförhandlingarna i Poznan igång den 1 december. Det är oerhört viktigt att EU kan komma till Poznan med ett gediget energipaket som visar att EU återigen […]

Läs mer

World Energy Outlook: effektivisering bäst!

International Energy Agency (IEA) ger i sin nya World Energy Outlook (2008) fullt stöd åt Naturskyddsföreningens bedöming att energieffektivisering och förnybar energi tillsammans utgör den viktigaste vägen till minskad klimatpåverkan. I de senarier för klimatpolicy fram till 2030 som IEA presenterar bedöms effektivisering av energisystemen vara den i särklass viktigaste åtgärden för minskade utsläpp av […]

Läs mer

Energieffektivisera! Man kan ha roligare för pengarna.

Energieffektivisering är bäst både för plånboken och för miljön. Ända är energidebatten fokuserad på hur mycket ny el som behöver produceras. Det är märkligt. Därför kändes inriktningen på vår Höstkonferens i fredags så rätt: ”Halva energin – hela välfärden”. Energieffektiviseringen är den pusselbit som helt saknas i Sveriges och EU:s energipussel och en blind fläck […]

Läs mer

Näringslivets kampanj gör dubbelfel

Har nu läst ett antal annonser från näringslivets kampanj ”krafttag.nu” (och besökt deras hemsida) och förundras över deras världsbild. Det övergripande syftet tycks vara att garantera svenskt näringsliv billig el med hjälp av en blocköverskridande energiuppgörelse. Men den tiden är förbi. Inte på grund av att det inte skulle gå att komma överens mellan blocken […]

Läs mer

Vindkraft i medvind

Var på VIND 08 i Malmö i förra veckan – vindkraftsbranschens årliga vindkraftskonferens. Spännande att se hur snabbt vindkraften nu utvecklas även i Sverige. Naturskyddsföreningen tror att det går att bygga 25-30 TWh vindkraft till 2020 vilket innebär ca 5-6000 vindkraftverk i vårt glesbefolkade land samt till havs. I Danmark som knappt inte är större […]

Läs mer

Gör din egen el

Om den senaste klimatvågen kännetecknas av att många köper miljöbil så tror jag att nästa stora våg handlar om att sätta upp egna små vindkraftverk och solceller på huset. Och i takt med att priset på den förnybara energin sjunker samtidigt som priset på el (inklusive energiskatt) ökar talar för att det också är en […]

Läs mer