I Thika känns FN både nära och långt borta

Kvinnorna i den lilla byn utanför Nairobi kommer sjungandes emot mig på den dammiga vägen. Det är några i en grupp med 64 kvinnliga småbrukare som sedan ett drygt år tillbaks får hjälp av organisationen G-BIACK (Grow Bio-Intensive Agriculture Center of Kenya) med att öka avkastningen på sina små jordlotter utan kemiska insatser. Det är […]

Läs mer

Grön ekonomi i Nairobi

Idag måndag inleds FN:s miljöprograms styrelsemöte och ministerforum i Nairobi, Kenya. Här samlas världens regeringar för att diskutera och fatta beslut om aktuella miljöfrågor. Jag är här för att delta i diskussionerna tillsammans med andra representanter från det civila samhället – en grupp som innefattar allt från miljörörelsen till kvinnogrupper, ursprungsbefolkningar, näringslivet, lantbrukare och fackliga […]

Läs mer