Varför ’2 ton per capita 2050’ vore ett klimatmål i strid med både klimatkonventionen och miljömålen

I början av veckan skrev LO, LRF och Svenskt Näringsliv på DN Debatt om ”Sex punkter för framtidens svenska klimatpolitik”, där de beskriver hur Sverige kan bli ett föregångsland i klimatpolitiken. Det är en ambition som Naturskyddsföreningen delar, som vi skrev i vår replik.  Men bakom retoriken gömde sig något helt annat än en politik för […]

Läs mer

Seminarium om klimatflyktingar

Studiefrämjandet arrangerade i onsdags ett seminarium i Almedalen om klimatflyktingar, där jag deltog i panelen. I takt med att klimatet förändras påverkas människor runt om i världen. Effekterna kan vara både direkta eller indirekta. Direkta effekter kan till exempel vara torka eller översvämningar. Vissa små ö-nationer i stilla havet söker aktivt efter länder att flytta […]

Läs mer

En önskedröm?

Det vi egentligen behöver av ett nytt klimatavtal, är att det stakar ut vägen mot en framtid där den globala medeltemperaturen inte ökar med mer än 2 grader – eller helst inte mer än 1,5. Det innebär att det skulle behöva innehålla tydliga krav på att de länder i världen som har högst utsläpp per […]

Läs mer

Varför är det så svårt?

En skulle kunna tänka sig att knäckfrågorna i klimatförhandlingarna blev mer och mer definierade och konkreta efterhand som dagarna går här i Lima. De detaljerade diskussionerna finns naturligtvis där, men de grundläggande konflikter och motsättningar som leder till låsta positioner är ändå desamma idag, två dagar innan COP20 ska avslutas, som de var för några […]

Läs mer

Ingen tid för observatörer att tala

Lakpa Nuri från AIPP (Asia Indigenous People’s Pact) har fått sköta två personers jobb under mötet här i Lima. Hans chef, Joan Carling, blev bestulen på sitt pass vid ett stopp i Berlin och kunde inte fortsätta sin resa från Thailand, där de har sitt huvudkontor, till Lima. Organisationen representerar ursprungsfolk från hela Asien och […]

Läs mer

En vecka har gått

En vecka av årets klimatförhandlingar har gått när vi anländer i Lima på lördag kväll. Vad bättre då än att stämma träff med våra samarbetspartners som varit på plats sedan dag ett för att bli uppdaterad på läget. Jag träffar Third World Networks engagerade medarbetare över frukost på deras lägenhetshotell på söndag morgon. Det blir […]

Läs mer

Nu är det slut på ursäkterna!

Nyligen höll den Gröna klimatfondens styrelse sitt sjunde möte i Songdo, Sydkorea. Vid mötets slut hade styrelsen lyckats fatta alla de återstående beslut som krävdes för att fonden ska kunna börja driva sin verksamhet. Detta är den avgörande händelse som utvecklingsländer och civilsamhällesorganisationer väntat på sedan klimattoppmötet i Cancun 2010, då det beslutades att fonden […]

Läs mer

IPCC om historiskt ansvar och utsläpp från vår konsumtion

I sin senaste rapport lyfter IPCC att för att få till stånd ett globalt klimatavtal är det viktigt att parterna upplever det som rättvist. Vi ser ju ofta hur regeringsföreträdare försöker flytta fokus från sitt lands utsläpp genom att peka på andra länders utsläpp som är större eller ökar snabbare. Det gäller också Sverige, regeringen […]

Läs mer

Regeringen sviker sitt löfte om pengar till Gröna fonden

Regeringen har en provocerande dålig timing i sitt ointresse för klimatet. Medan världen ivrigt väntar på den tredje delrapporten från IPCC nu på söndag passar regeringen på att släppa ytterligare en dålig klimatnyhet: de utlovade pengarna till den Gröna fonden dras in! De internationella klimatförhandlingarna haltar och klimatfinansieringen är viktig för att hålla dem igång. […]

Läs mer

Klimatfrågan är global

IPCCs senaste klimatrapport, som släppts nu i veckan, visar att risken ökar för att effekterna av den globala uppvärmningen kommer att bli ojämlikt fördelade över världen. Människor är dessutom olika sårbara på grund av redan existerande ojämlikheter mellan och inom länder. Hur berör det oss här i Sverige? Vad har det med Naturskyddsföreningens arbete att […]

Läs mer