Hur ska vi mäta klimatutsläppen?

Olika utsläppssiffror ställs ofta mot varandra, något som även blev tydligt i årets valrörelse. Har Sverige egentligen minskat sina utsläpp med 23% mellan 1990 och 2013 som den officiella statisktiken säger eller är utsläppen egentligen mycket högre? Till den officiella klimatrapporteringen redovisas enbart produktionsutsläpp i landet och dessa ligger till grund för nationella åtaganden i […]

Läs mer

Är klimatet Sveriges eller Kinas ansvar?

I måndags sände Aftonbladet en partiledardebatt mellan de åtta riksdagspartierna. Debatten om klimat och miljö var tyvärr ganska visionslös och handlade mer om vad som skulle gå snett med de andra partiernas politik än om det klimatmaxade samhälle det egna partiet vill skapa. Stadsministern höll låg profil genom debatten, vilket i sig är anmärkningsvärt. Det […]

Läs mer

IPCC om historiskt ansvar och utsläpp från vår konsumtion

I sin senaste rapport lyfter IPCC att för att få till stånd ett globalt klimatavtal är det viktigt att parterna upplever det som rättvist. Vi ser ju ofta hur regeringsföreträdare försöker flytta fokus från sitt lands utsläpp genom att peka på andra länders utsläpp som är större eller ökar snabbare. Det gäller också Sverige, regeringen […]

Läs mer