Gävle satsar på lärande för hållbar utveckling!

Gävle antog våren 2015 en egen strategi för lärande för hållbar utveckling. Den sträcker sig från förskola till gymnasium och togs fram av en grupp bestående av fem hållbarhetspedagoger och en projektledare. Samma grupp arbetar nu med att implementera strategin i skolorna runt om i kommunen. Vi har pratat med Ullrika Forsgren som leder projektet.  Vad är målet med strategin? Målet med […]

Läs mer

Rapport från Unescos världskonferens i Nagoya, Japan

I dagarna hölls en världskonferens i Nagoya i Japan för att markera slutet på FNs dekad för utbildning för hållbar utveckling (2005-2014) och avstampet för det nya Global Action Programme, ett globalt handlingsprogram för att accelerera arbetet med utbildning för hållbar utveckling över hela världen. Sophie Nordström från Naturskyddsföreningen rapporterar från Japan: Idag 12 nov kl […]

Läs mer