Två problem är bättre än ett

Klimatforskarnas (IPCC:s) glasklara budskap från presskonferensen i fredags ringer fortfarande i mina öron. Världen utsläpp av växthusgaser följer fortfarande den mest extrema utsläppskurvan som IPCC målade upp förra gången de kom med en samlad forskarsammanställning. Det var 2006. Vi kör med full fart åt totalt fel håll. Och nu är budskapet än mer tydligt. Om […]

Läs mer

Energieffektivisera miljonprogrammet! Rapport från Naturskyddsföreningens Almedalsseminarium.

I morse arrangerade Naturskyddsföreningen ett seminarium om hur vi ska klara av att nå en halverad energianvändning i bostadssektorn, vilket är riksdagens eget mål. I samband med renovering av miljonprogrammet öppnas ett fönster att samtidigt genomföra ambitiösa energieffektiviseringar vi inte har råd att missa om vi ska klara klimat- och energiomställningen.

Läs mer

Fältbiologerna håller fortet

Några små fågelbord är allt som är kvar av stödlägret mot den planerade kalkbrytningen i Bunge Ducker på norra Gotland. Det råder ett tillfälligt lugn här i Ojnareskogen efter delsegern när HD beslutade om inhibition (stopp) för de förberedande arbetena. Men Årets miljöhjälte, fältbiologen Alva Snis Sigtryggsson, och ett gäng andra aktivister håller ställningarna några […]

Läs mer

Varför motarbetar regeringen regler för hållbara biobränslen?

Om vi ska ha en chans att klara klimatet måste samhällets energisystem ställas om till förnybara, hållbara energislag. Biobränsle är ett viktigt sådant energislag. Men för att även biobränslena ska vara hållbart producerade behövs regler som skyddar biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Nu är hållbarhetskriterier för biobränslen på gång inom EU. Men den svenska regeringen sätter […]

Läs mer

Små framsteg – trots allt…

Det finns många bilder av hur förhandlingarna går just nu. Vissa är hyfsat optimistiska andra tvärtom. Själv tycker jag inte det verkar vara oöverstigliga hinder om man läser vad olika länderna för fram. Jag har idag gått emellan de olika miljöorganisationernas representanter för att få en bild av läget. Naturskyddsföreningen samarbetar både med Third World […]

Läs mer

Suckar och nödrop i Durban

Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningens vice ordförande, rapporterar från klimatmötet i Durban. Lite mer än halva klimattoppmötet har passerat. Jag är på väg hem, och Svante Axelsson är nu på plats i Durban. På tisdagen, inleddes högnivåmötet, det vill säga den del av mötet då ministrar (och i vissa fall premiärministrar) deltar i förhandlingarna. Förhandlingsläget är fortfarande […]

Läs mer

Bilden: 500 kvinnor mot Brasiliens president

Femhundra kvinnor är på väg med ett brev till Brasiliens president Dilma. Brevet handlar om deras liv – hur de har förlorat hem och jordbruksmark till följd av landets enorma dammbyggen. Kvinnorna har tvingats in i fattigdom, en del försöker lösa sin situation genom att sälja sin kropp till arbetarna på dammbyggena. Marschen anordnades med […]

Läs mer

Nya ministrar – hopp och möjligheter

Det sista som överger människan är ju hoppet. Och en ny miljöminister, ny energiminister och en ny näringsminister skapar nya möjligheter. Men det är inte primärt personbyten på ministerposterna som skapar ökat hopp utan att Centerns partiledning har fått ett tydligt mandat från sina medlemmar att driva miljöfrågan mycket vassare och tydligare.

Läs mer