Renovera energieffektivt

Det är dags att renovera miljonprojekten, och det är ett riktigt bra läge att samtidigt energieffektivisera bostäderna. David Kihlberg, sakkunnig klimatfrågor på Naturskyddsföreningen, leder ett pågående projekt som går under namnet ”Det moderna boendet” som har för avsikt att utarbeta konkreta förslag till politiker och relevanta branscher om hur det här ska gå till. Därför […]

Läs mer

Inför Almedalen: Miljonrullningen i förorten

Bostadssektorn står för en tredjedel av energianvändningen i Sverige. Trots att vi idag utan problem klarar att bygga hus som knappt behöver någon tillförd energi för uppvärmning så står största delen av det svenska bostadsbeståndet och läcker till kråkorna. Om vi ska kunna ställa om till ett hundra procent förnybart energisystem, utan kol, olja och […]

Läs mer